9 min. čitanja

PRAVILA PLOVIDBE Oprema plovila i područje plovidbe brodica i jahti

PRAVILA PLOVIDBE Oprema plovila i područje plovidbe brodica i jahti
Foto: Pixabay

Već smo pisali o aplikaciji Nautičkog informacijskog servisa (nIS) i praktičnosti korištenja u situacijama ugroze ili prijave neregularnosti u pomorskom prometu. Kroz seriju edukativnih tekstova o Pravilima plovidbe, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture donosimo i detaljne upute nautičarima o obaveznoj opremi plovila, kao i područjima plovidbe brodica i jahti u Jadranu.

Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske propisuju se pravila o izbjegavanju sudara na moru, signali i oznake, sustav javljanja pomorskih objekata i uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe koje su dužni primjenjivati zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte te zapovjednik hidroaviona na vodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te način i uvjeti obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama u Republici Hrvatskoj se detaljno propisuju uvjeti za plovidbu ili upotrebu rekreacijskih plovila. Isti Pravilnik propisuje i tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti jahte, brodice i čamca za plovidbu u svezi sigurnošću ljudskih života, brodice, čamca ili jahte i imovine, sprečavanjem onečišćenja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem, zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa, zaštitom na radu, smještajem posade i putnika, sprečavanjem onečišćenja zraka, uvjetima za prijevoz putnika i sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Zahtjevi za opremanje brodica

Tablica 1
Oprema brodice za osobne potrebe

 
Trup i oprema trupa IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Sidro propisane mase u skladu s Tablicom 3 x x x x x x x
Olujno-zavlačno sidro x x
Sidreno uže ili lanac duljine od 25 do 100 metara x x x x x x x
Bitve ili neki drugi uređaji za privez x x x x x x x
3 užeta za privez prikladne duljine i prekidne čvrstoće x x x x x x x
Kablić s ispolcem x x x x x x x
Sisaljka x x x
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašalja ili pričuvni
mehanički uređaj i čaklja
x x x Brodicu opremiti prema
procjeni kapetanije/ispostave
Kormilarenje u nuždi x x x x Kod jedrilica i motornih plovila
s jednim ugrađenim pogonskim
strojem s predviđenim daljinskim
upravljanjem kormilom moraju
dodatno postojati i sredstva uprav-
ljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
 
Strojni uređaj IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Pričuvni mehanički porivni uređaj i čaklja x x
Komplet alata za održavanje porivnog stroja x x x x x x x
Odgovarajuća količina rezervnih dijelova za siguran rad
stroja
x x x x x x x
Izvor električne energije za nužnost x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Alarm visokog nivoa kaljuže x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
porivni uređaj ugrađen u potpalublju
 
Oprema za gašenje požara IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Vatrogasna sjekira x x x
Prijenosni protupožarni aparat x x x
Ugrađeni sustav za gašenje požara u strojarnici x x x x x x x Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađeni benzinski porivni uređaj, ili dizel porivni uređaj ukupne snage veće od 120 kW (glavni i pomoćni strojevi)
 
Radiooprema IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
VHF DSC radijska postaja x x Brodicu opremiti prema procjeni
kapetanije/ispostave
Sredstva za spašavanje IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x x x
Prsluk za spašavanje za sve osobe sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom (odrasli i djeca) x x
Kolut za spašavanje x x x
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom x x
Kruta splav za spašavanje ili pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica  * x x *) Zahtijeva se za područje plovidbe IIa
Sigurnosno uže x x x x x x Zahtijeva se za brodice s pogonom
na jedra
Kutija prve pomoći x x x x  * *) Ormarić prve pomoći
Ormarić prve pomoći  –  –  –  –  –  –  x U dogovoru s ovlaštenim liječnikom proširit će se sadržaj ormarića ovisno o broju osoba, te ovisno o području i trajanju putovanja
 
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Propisana svjetla (Pravila za izbjegavanje sudara na moru) x x x x x x x
Dnevne oznake prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru x *) x *) x x x *) Ne zahtijeva se za brodice do 10
metara duljine
Sredstvo za zvučno oglašavanje x x x x x
Ručne buktinje (crvene) 3 3
Rakete s padobranom 3 3
Plutajući dimni signal 1 2
GNSS prijemnik x x x Ne mora biti po IMO izvedbenim
normama
Kompas sa osvjetljenjem x x x
Prizmatični dalekozor x x x
Vodootporna baterijska svjetiljka x x x x x x x
Informativna karta (Karta 101 – INFO) x x x x x x x
Pomorske karte prema području plovidbe x x x
Oprema za rad na karti x x x
Peljar za male brodove x x x
Popis svjetala i signala za maglu x x x
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) x x x x x x x
Radar-reflektor x x x
 
Oprema za sprečavanje onečišćenja IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Posuda/vrećica za prikupljanje krutih tvari x x x x x x x
Posuda za prikupljanje otpadnog ulja x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
ugrađeni porivni uređaj
Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
ugrađeni porivni uređaj

Tablica 2
Oprema brodice za gospodarske i javne namjene
(obuhvaća i brodice za sport i rekreaciju u svrhu iznajmljivanja)

Trup i oprema trupa IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Sidro propisane mase u skladu s Tablicom 3 x x x x x x x
Olujno-zavlačno sidro x x x
Sidreno uže ili lanac duljine od 25 do 100 metara x x x x x x x
Bitve ili neki drugi uređaji za privez x x x x x x x
3 užeta za privez prikladne duljine i prekidne čvrstoće x x x x x x x
Kablić s ispolcem x x x x x x x
Sisaljka x x x x
Trup i oprema trupa IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašalja ili pričuvni mehanički uređaj i čaklja x x x Brodicu opremiti prema procjeni
kapetanije/ispostave
Zaštita od sunca x x x x
Kormilarenje u nuždi x x x x Kod jedrilica i motornih plovila
s jednim ugrađenim pogonskim
strojem s predviđenim daljinskim
upravljanjem kormilom moraju
dodatno postojati i sredstva uprav-
ljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
 
Strojni uređaj IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Pričuvni mehanički porivni uređaj i čaklja x x x x
Komplet alata za održavanje porivnog stroja x x x x x x x
Odgovarajuća količina rezervnih dijelova za
siguran rad stroja
x x x x x x x
Izvor električne energije za nužnost x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
porivni uređaj ugrađen u potpalublju
Alarm visokog nivoa kaljuže x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
porivni uređaj ugrađen u potpalublju
 
Oprema za gašenje požara IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Vatrogasna sjekira x x x x
Prijenosni protupožarni aparat x x x x
Ugrađeni sustav za gašenje požara u strojarnici x x x x x x x Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađeni benzinski porivni uređaj, ili dizel porivni uređaj ukupne snage veće od 120 kW (glavni i pomoćni strojevi)
 
Radiooprema IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
VHF radijska postaja x *) x x x Zahtjev se odnosi na postojeće
brodice*) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
VHF DSC radijska postaja x *) x x x Zahtjeva se za novoizgrađene brodice i postojeće brodice ako ugrađuju novu radijsku postaju

Radijska postaja može biti klase D
*) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika

 
Sredstva za spašavanje IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) x x x x x
Prsluk za spašavanje za sve osobe sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom (odrasli i djeca) x x
Kolut za spašavanje x *) x *) x x x x *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom x *) x x *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Kruta splav za spašavanje ili pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica *) x x *) Zahtijeva se za područje plovidbe IIa
Sigurnosno uže x x x x x x Zahtijeva se samo za brodice s pogonom na jedra
Kutija prve pomoći x x x x x
Ormarić prve pomoći x x
 
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Propisana svjetla (Pravila za izbjegavanje sudara na moru) x x x x x x x
Dnevne oznake prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru x x x x x x x
Sredstvo za zvučno oglašavanje x x x x x
Ručne buktinje (crvene) 3 3 3 3 3
Rakete s padobranom 3 3 3 3
Plutajući dimni signal 1 2
GNSS prijemnik x x x Ne mora biti po IMO izvedbenim
normama
Kompas sa osvjetljenjem x * x * x x x * Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Prizmatični dalekozor x * x x x * Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika
Vodootporna baterijska svjetiljka x x x x x x x
Informativna karta (Karta 101 – INFO) x x x x x x x
Pomorske karte prema području plovidbe x x x x
Oprema za rad na karti x x x x
Peljar za male brodove x x x x
Popis svjetala i signala za maglu x x x x
Knjiga »Radio služba« x x x x
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) x x x x x x x
Radar – reflektor x x x
 
Oprema za sprečavanje onečišćenja IV IIIc IIIb IIIa IIa, III Ia,
II
I Napomena
Posuda/vrećica za prikupljanje krutih tvari x x x x x x x
Posuda za prikupljanje otpadnog ulja x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
ugrađeni porivni uređaj
Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka x x x x x x x Zahtijeva se za brodice koje imaju
ugrađeni porivni uređaj

Tablica 3
Sidra propisane mase

Duljina trupa brodice, m Masa sidra, kg Promjer lanca/užeta sidra, mm
Glavno Pomoćno Glavno sidro Pomoćno sidro
Lanac Uže Lanac Uže
3 5 3 6 8 6 8
4 6 3 6 10 6 8
5 7 4 6 10 6 10
6 8 4 6 12 6 10
7 9 4 8 12 6 10
8 10 5 8 12 6 10
9 11 5 8 12 6 10
10 13 6 8 12 6 10
11 15 7 8 12 6 10
12 18 9 8 12 6 10
NAPOMENA: Promjer lanca odnosi se na lance s normalnim karikama. Vrijede zahtjevi iz međunarodne norme ISO 4565:1986 – »Sidreni lanci za mala plovila«. Promjer užeta odnosi se na uže izrađeno od najlona. Ako se koristi drugo uže njegova prekidna sila mora biti najmanje jednaka užetu iz Tablice 3.

Područja plovidbe brodica i jahti

Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini, konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim područjima plovidbe:

1. Područje plovidbe I – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.
U području plovidbe I može postojati sljedeće ograničenje:
Ia – do 20 M od obale kopna ili otoka

2. Područje plovidbe II – obuhvaća međunarodnu plovidbu Jadranskim morem
U području plovidbe II može postojati sljedeće ograničenje:
IIa – do 12 M od obale kopna ili otoka

3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i  teritorijalnim morem Republike Hrvatske, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i ekološko-ribolovnim  pojasom Republike Hrvatske (ZERP).
U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:
IIIa – do 6 M od obale kopna ili otoka,
IIIb – do 3 M od obale kopna ili otoka i
IIIc – do 1 M od obale kopna ili otoka

4. Područje plovidbe IV obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskog jadranskog sliva do granice do  koje su one plovne s morske strane, te jezerom.

Informacije o zahtjevima za opremanje brodica i jahti za osobne potrebe ili gospodarske namjene upisanih u  hrvatske očevidnike (za brodice) i hrvatske upisnike (za jahte), način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o  osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti i slične informacije mogu se dobiti u lučkim kapetanijama ili  ispostavama.

PROČITAJTE JOŠ:

nIS – Dok ste na moru, ovu aplikaciju je dobro imati u mobitelu
Primjena pravila za izbjegavanje sudara na moru
Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2022 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.