7 min. čitanja

Dodjela potpore u okviru mjera inovacija u ribarstvu i akvakulturi, te preradi ribe

Dodjela potpore u okviru mjera inovacija u ribarstvu i akvakulturi, te preradi ribe
Foto: Ilustracija / Youtube / Screenshot

Mjere potpora I.1 i II.1 namijenjene su razvoju inovacija u ribarstvu i akvakulturi, kao i u sektoru prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva. Aktivnosti koje će biti sufinancirane moraju imati utjecaj na sektor ribolova ili na sektor akvakulture, a što potvrđuje znanstveno tijelo.

Prihvatljivi korisnici mogu biti i ribari i uzgajivači, međutim u tom slučaju se kao dio dokumentacije prilikom slanja zahtjeva za potporu mora priložiti potpisan ugovor/sporazum ili drugi odgovarajući dokument sklopljen sa znanstvenim tijelom, kako bi se osiguralo potvrđivanje rezultata inovativnih aktivnosti, tj. operacije u cijelosti, od strane znanstvenog tijela.

Prihvatljive aktivnosti uključuju između ostalog, razvoj i uvođenje novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Također, inovacije se mogu odnositi i na nove metode, tehnike, opremu ili inovativne proizvode u djelatnosti prerade proizvoda ribarstva. U sektoru akvakulture se potiče uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala i razvoj znanja koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje.

U tablici su uspoređene ove dvije mjere potpore, a ostale informacije se mogu naći u pravilnicima, natječajima i uputama za izračun troškova (poveznice se nalaze na kraju maila).

I.1. “Inovacije” II.1. “Inovacije”
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu 2. kolovoza 2021. 2. kolovoza 2021.
Najviši iznos potpore po korisniku 100.000,00 eura 500.000,00 eura
Predmet Natječaja aktivnosti koje se provode s ciljem uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva aktivnosti razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoja ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta s dobrim tržišnim potencijalom, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka i upravljačkih i organizacijskih sustava te ispitivanja tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka
Razdoblje prihvatljivosti troškova troškovi nastali od 16. veljače 2019. godine troškovi nastali od 16. veljače 2019. godine
Korisnik potpore a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama

 

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama

 

c) zajednički korisnik*

 

d) znanstveno tijelo

 

*»Zajednički korisnik« – organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu

a) nositelj dozvole za akvakulturu

 

b) znanstveno tijelo

Prihvatljive aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo
koje se provode s ciljem:.

 

a) razvoja ili razvoja i uvođenja novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš

 

b) razvoja ili razvoja i uvođenja nove ili znatno unaprjeđene opreme

 

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

 

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

 

(2) Nove metode i tehnike podrazumijevaju metode i tehnike koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

 

(3) Nova oprema podrazumijeva opremu koju korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova.

 

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, nova oprema ne podrazumijeva standardnu opremu za ribarsko plovilo, neovisno da li je korisnik istu primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova od početka obavljanja djelatnosti ribolova ili nije.

 

(5) Novi proizvodi podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

 

(6) Novi sustavi podrazumijevaju sustave koje korisnik nije primjenjivao u obavljanju djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva od početka obavljanja djelatnosti ribolova odnosno prerade proizvoda ribarstva.

 

(7) Razvoj i/ili uvođenje novih ili značajno unaprjeđenih i poboljšanih metoda i tehnika, opreme, proizvoda i sustava moraju imati utjecaj na sektor ribolova, a što potvrđuje znanstveno tijelo u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

koje se provode s ciljem:

 

a) razvoja tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima koja smanjuju učinak na okoliš i ovisnost o ribljem brašnu i ulju, potiču održivo korištenje resursa u akvakulturi, jačaju dobrobit životinja i olakšavaju nove održive metode proizvodnje

 

b) razvoja i/ili uvođenja na tržište novih akvakulturnih vrsta dobrog tržišnog potencijala

 

c) razvoja i/ili uvođenja novih ili znatno unaprjeđenih proizvoda

 

d) razvoja i/ili uvođenja novih ili unaprjeđenih postupaka i/ili novih ili unaprjeđenih upravljačkih i organizacijskih sustava

 

e) ispitivanja tehničke i/ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka.

 

(2) Nove akvakulturne vrste podrazumijevaju vrste koje korisnik nije imao u uzgoju u zadnje tri godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

 

(3) Novi proizvodi podrazumijevaju proizvode koje korisnik nije imao u svom proizvodnom asortimanu od početka obavljanja djelatnosti akvakulture.

 

(4) Novi postupci odnosno novi upravljački i organizacijski sustavi podrazumijevaju postupke odnosno sustave koje korisnik nije primjenjivao u djelatnosti akvakulture od početka obavljanja djelatnosti akvakulture.

 

(5) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju imati utjecaj na sektor akvakulture, a što potvrđuje znanstveno tijelo

Neprihvatljivi troškovi troškovi kupnje i izgradnje plovila i kupnje vozila

 

kupnja zemljišta i nekretnina

 

troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe

 

istraživački ribolov

troškovi kupnje i izgradnje plovila i kupnje vozila

 

kupnja zemljišta i nekretnina

 

troškovi vezani za povećanje ribolovnih kapaciteta plovila ili oprema kojom se povećava sposobnost plovila za pronalaženje ribe

 

Potpora se ne dodjeljuje za aktivnosti za koje je postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš utvrđen značajan negativan utjecaj koji se ne može ublažiti, te ako je u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrđen značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

 

Potpora se ne dodjeljuje za uzgoj genetski modificiranih organizama.

INTENZITET JAVNE POTPORE operacija je vezana uz ribarsko/a plovilo/a u segmentu malog priobalnog ribolova – 80%

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo (aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima) – 85%

Operaciju provodi ribarska zadruga – 60%

Operaciju provodi organizacija proizvođača – 75%

korisnik je veliko poduzeće – 30%

korisnik je javnopravno tijelo – 100%

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo (aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima) – 85%

Operaciju provodi ribarska zadruga – 60%

Operaciju provodi organizacija proizvođača – 75%

korisnik je veliko poduzeće – 30%

korisnik je javnopravno tijelo – 100%

Jedan korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu.

Dodatna dokumentacija Ugovor/sporazum ili drugi odgovarajući dokument sklopljen sa znanstvenim tijelom Pojašnjenje: U  slučaju  da  korisnik  nije  znanstveno  tijelo,  a samostalno  provodi  aktivnosti  na temelju Pravilnika i ovoga natječaja ili ih provodi u suradnji sa znanstvenim tijelom, isti je dužan osigurati potvrđivanje rezultata tih aktivnosti, tj. operacije u cijelosti, od strane znanstvenog tijela,  a  što  je  obvezan  dokazati  ugovorom/sporazumom  ili  drugim  odgovarajućim dokumentom.
Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija za znanstveno tijelo s kojim se provodi operacija i/ili koje potvrđuje rezultate, ne stariji od trideset (30) dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu odnosno potpunog zahtjeva za potporu Pojašnjenje: Znanstveno  tijelo mora  biti  registrirano u  Republici  Hrvatskoj  za  obavljanje  znanstvene djelatnosti  te  posjedovati  važeću  dopusnicu  za  obavljanje  znanstvene  djelatnosti  i  biti upisano u  Upisnik  znanstvenih  organizacija  koji  vodi  središnje  tijelo  državne  uprave Republike Hrvatske nadležno za znanost i obrazovanje. Dokument  se  dostavlja  kao  original  u  tiskanom  obliku  odnosno  ispis  s  elektroničkim potpisom

Više o ovim mjerama možete pronaći niže:

Mjera I.1. Inovacije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” (“Narodne novine”, broj 19/21)

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” (“Narodne novine”, broj 37/21)

Pravila i upute za izračun troškova u okviru mjere I.1 Inovacije

Mjera II.1. Inovacije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije” (“Narodne novine”, broj 17/21)

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije” (“Narodne novine”, broj 37/21)

Pravila i upute za izračun troškova u okviru mjere II.1 Inovacije

Plava riba

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.