5 min. čitanja

Paralelno s dovršetkom radova u Ribarskoj luci Vela Lamjana, započeli radovi u Ribarskoj luci Gaženica

Paralelno s dovršetkom radova u Ribarskoj luci Vela Lamjana, započeli radovi u Ribarskoj luci Gaženica
Foto: ŽLU Zadar

KALI/ZADAR  – Radovi u Ribarskoj luci Vela Lamjana u Općini Kali na otoku Ugljanu polako se privode kraju. U projekti modernizacije Ribarske luke Vela Lamjana dograđen je glavni lukobranski objekt, nadograđena je obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe, nadograđeni su operativni vez i zapadna obala za prihvat brodica, izgrađene je istočna obala za prihvat brodica te površina za odlaganje ribarske opreme i kolni pristup. U prvoj fazi radova u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke Gaženica koja je započela u rujnu 2020. godine proširit će se obala, izgraditi servisni plato za spuštanje i dizanje brodova, a izgradit će se i skladište s pripadajućim pomoćnim objektima, izvještava Županijska lučka uprava Zadar.

Tijek radova u Ribarskoj luci Vela Lamjana

Lučka uprava Zadar upravlja Ribarskom lukom Vela Lamjana, u Općini Kali na otoku Ugljanu od 6. prosinca 2006. godine. Kako je trenutno u Luci Vela Lamjana obala uz koju pristaju i borave ribarski brodovi duljine samo 160 metara, dok se na platou obavlja iskrcaj ribe i deponira ribarska oprema, Lučka uprava Zadar pokrenula je projekt njene modernizacije i dogradnje u okviru raspoloživih prostornih i drugih mogućnosti. U okviru projekta planiraju se sljedeće aktivnosti:

  • Dogradnja glavnog lukobranskog objekta

Glavni lukobranski objekt postat će dograđeni i sanirani postojeći operativni gat, čije produženje je trapeznog oblika. Operativni vez se produljuje za 27,96 metara na sjevernoj strani, te 25,93 metra na južnoj strani čime se formira glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73 metara.

  • Obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe

U produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova planira se nova obalna trasa čija je duljina iznositi 161,59 metara.

  • Operativni vez i zapadna obala za prihvat brodica

Operativni vez dug je 58 metara i širok 8 metara i završava manjim vezom dužine 12 metara i širine 4,00 metra. U nastavku trase operativnog gata je obala za prihvat brodica ukupne dužine 71 metara.

  • Istočna obala za prihvat brodica

U nastavku obale za prihvat ribarskih brodova izgradit će se obala u luku dužine oko 76,70 metara, koja slijedi prirodnu obalu i proteže se dalje za oko 34,40 metra. Novoplanirana obalna trasa ukupne je duljine oko 111 metara.

  • Površina za odlaganja ribarske opreme i kolni pristup

Površina za odlaganje ribarske opreme planira se izgraditi u dnu uvale. Obuhvat ove površine je do lica potpornog zida planirane prometnice. Kolni pristup između obale za prihvat ribarskih brodova i površine za odlaganje ribarske opreme je interna tehnološka prometnica.

Foto: ŽLU Zadar

Projekt Ribarske luke Gaženica

U ribarskoj luci Gaženica započeli su radovi u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke.

U prvoj fazi radova koja je započela u rujnu 2020. godine proširit će se obala, izgraditi servisni plato za spuštanje i dizanje brodova, a izgradit će se i skladište s pripadajućim pomoćnim objektima.

O projektu:

Na k.č 10806/6 k.o. Zadar ukupne površine obuhvata P = 16.874 m2 koja je formirana proširenjem iste čestice s dijelovma k.č. 10806/11 k.o. Zadar, rekonstruirat će se i dograditi postojeća ribarska luka. Ribarska luka, odnosno ribarski dio luke, nalazi se u sjevernom dijelu putničke luke Gaženica, zapadno od novoizgrađene benzinske pumpe. Postojeća ribarska luka sastoji se od jedne obale koja se proteže u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini od 210m. Obala je betonska konstrukcija, opremljena priveznim bitvama (polerima) na razmaku od 5 m i odbojnicima u cijeloj dužini obale. Trenutno se koristi za prihvat ribarskih brodova te ukrcaj i iskrcaj ribe i ribarske opreme. Pored obale s kopnene strane nalazi se ravna šljunčana površina omeđena sa sjeveroistoka glavnom prometnicom unutar kompleksa Luke Gaženica koja povezuje županijsku cestu ŽC6036 i državnu cestu D424. Kolni prilaz osiguran je direktnim spojem na semaforizirano raskrižje na navedenoj prometnici.

Realizacijom projekta steći će se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica (promet u kretanju i mirovanju), manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete, vanjske hidrantske mreže, obalnog zida. Isto tako, osigurati će se prostor za skladištenje rezervnih dijelova, ribarskih alata i opreme.

Projekt izgradnje ribarske luke, čiji početak radova se predviđa krajem kolovoza/početkom rujna 2020. godine, sastoji se od 3 faze:

1. faza – obala i travel lift

2. faza – manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

3. faza – skladište i pomoćni prostori.

Obala i travel lift

Za potrebe servisiranja brodova, predviđa se gradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more pomoću dizalice – travel lifta. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale. Servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more sastoji se od dva gata. Zapadni (veći) gat ima trapezni oblik čija najveća širina (uz obalu) iznosi oko 27 m, a istočni (manji) gat je širine 4 m. Duljina oba gata je 28 m.

Manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

Uzimajući u obzir namjenu zahvata u prostoru, posebna pažnja biti će posvećena osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se predviđene djelatnosti mogle nesmetano odvijati.

Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. Sjeveroistočni dio neposredno se nastavlja na konstrukciju istezališta za brodove. Manji dio ove cjeline čine prilazna dvotračna prometnica širine 12,00 m te parkiralište za osobna vozila sa 23 parkirna mjesta. Jugozapadna cjelina organizirana je oko zgrade skladišta i pratećih objekata, a sadrži parkiralište za teretna vozila, parkiralište za osobna vozila s 30 parkirnih mjesta, manipulativni prostor za ukrcaj i iskrcaj te površinu za pranje i krpanje mreža.

Skladište i pomoćni prostori

U sklopu uređenja ribarske luke predviđena je izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima. Objekt skladišta sastoji se od šest jednakih skladišnih odjeljaka koji funkcioniraju kao zasebne cjeline (različiti korisnici). Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Skladište nije namijenjeno za skladištenje boja i lakova niti za skladištenje drugih lakozapaljivih tvari. Bruto površina skladišta iznosi 917,58 m2. Neto površina skladišta iznosi 891,00 m2 (6X148,50 m2). Skladište je projektirano kao montažna čelična hala pravilnog pravokutnog tlocrta dimenzija 60,20 x 15,20 m. Najveća visina građevine u sljemenu iznosi 7,65 m.

Dva pomoćna objekta

Uz objekt skladišta, sa njegove sjeverozapadne strane, predviđena je gradnja objekta sa prostorijama za odmor i boravak ribara i drugih zaposlenika, garderobama i sanitarijama, prostorijom za proizvodnju leda te prostorijom za smještaj pribora za čišćenje i održavanje. Građevina je u tlocrtu pravokutnik, tlocrtnih dimenzija 10,70 x 8,85 m. Bruto površina objekta sa zajedničkim prostorijama iznosi 94,70 m2.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U budućnosti se u ribarskoj luci predviđaju dodatne investicije u daljnje poboljšanje infrastrukture namijenjene razvoju ribarstva i ribarske industrije, za što je u tijeku izrada projektne dokumentacije i ishođenje pripadajućih dozvola kao i osiguravanje sredstava za financiranje predviđenih radova. U toj fazi planira se izgraditi novi obalni zid na zapadnoj strani ribarske luke s manipulativnom površinom i novom prometnicom s infrastrukturom. Cilj je osigurati bolje uvjete za otpremu ulova, sigurnost i zaštitu ljudi, veće manipulativne površine, zatvorene prostore, infrastruktura, povećanje kapaciteta iskrcaja i ukrcaja te veza ribarskih brodova.

D.G.

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2023 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.