3 min. čitanja

Objavljen natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima do 2029. godine

Objavljen natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima do 2029. godine
Foto: Vedran Dorušić

Ministarstvo kulture i medija objavilo je natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje na zaštićenim područjima - zonama za 2024. - 2029. 

Natječaj je objavljen na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za 2024. - 2029.

Natječajem se pokreće postupak izdavanja dopuštenja za ronjenje unutar zaštićenih područja - zona utvrđenih u Programu obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro za 2024. - 2029. (Program je objavljen OVDJE ili ga se može dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija). 

Pravo podnošenja ponuda

Na natječaj se mogu javiti sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (Narodne novine, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10), za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-  registracija pravne osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja , pružanje usluga u ronilaštvu i sl. (dokazuje se izvodom iz registra); 

- prijave pravnih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj; 

Ministarstvo kulture i medija ne snosi nikakvu odgovornost glede troškova ponuditelja u svezi sa sudjelovanjem na natječaju. 

III. Uz ponudu, pravna osoba dužna je priložiti: 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti, 
- izjavu kojom potvrđuje da je upoznata s obvezama iz Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra, 
- izjavu o spremnosti ispunjavanja posebnih uvjeta za zaštićeno područje - zonu propisanih Programom i 
- ponudu s iznosom godišnje naknade koju je spremna plaćati za obavljanje podvodnih aktivnosti u zaštićenom području - zoni koja je ista ili veća od minimalne naknade propisane Programom. 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

Javno otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 14. svibnja 2024. godine u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2 u 13 sati. 

Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni svi podnositelji ponuda (odgovorne osobe ili opunomoćenici s urednom punomoći). 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo odbijanja svih ponuda, bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima. 

Tko ima prednost?

Prednost na natječaju imat će pravna osoba, koja uz dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta ponudi veći iznos godišnje naknade, koja zapošljava domicilno stanovništvo, koja je aktivno sudjelovala na zaštiti kulturne baštine. 

Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja nakon javnog otvaranja ponuda u roku od 15 dana predložit će nadležnom Konzervatorskom odjelu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, izdavanje dopuštenja za pravnu osobu koja bude izabrana na temelju ovog natječaja. 
Nadležni Konzervatorski odjel izdat će dopuštenje za ronjenje u roku od 15 dana od primitka prijedloga Stručnog povjerenstva. 

Ponude s pripadajućom dokumentacijom šalju se ili predaju u zatvorenoj omotnici na adresu Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom na omotnici «za natječaj - dopuštenje za ronjenje - ne otvarati». 
  
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr

D.G.
 

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.