4 min. čitanja

Nova ulaganja u Marinu i Brodogradilište Punat

Nova ulaganja u Marinu i Brodogradilište Punat
Foto: Twitter

PUNAT - Započinje novi ciklus ulaganja u Marinu i Brodogradilište Punat - novim prostornoplanerskim odredbama omogućit će se formiranje dviju odvojenih zona na području brodogradilišta.

Načelnik Općine Punat Daniel Strčić slijedom mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Marine Punat, kao i onog s njime povezanog, poslovne namjene, a na kojemu je smješteno Brodogradilište Punat.

Postupak koji prethodi izmjenama spomenutih, s obzirom na to da su izrađeni još 2011. godine već pomalo zastarjelih, te novim investicijskim planovima Marina Punat Grupe dijelom i neprilagođenih planskih dokumenata pokreće se s ciljem daljnjeg bržeg, današnjim potrebama prilagođenijeg razvitka zone na kojoj djeluje najveći i najznačajniji gospdarski subjekt na području te krčke lokalne jedinice.

UPU 2 potrebno je izmijeniti radi bolje i funkcionalnije organizacije luke nautičkog turizma i zone poslovne namjene K3, Brodogradilišta Punat, stoji u Odluci, uz napomenu da je cilj izmjena i dopuna Plana omogućavanje i olakšavanje realizacije novog velikog, streteški osmišljenog investicijskog ciklusa. On je, začetkom ulaganja u pojedine objekte i sadržaje, već naznačen na području Marine Punat i s njom povezanog Brodogradilišta Punat, škvera koji je upravo ove godine obilježio stotu obljetnicu svog postojanja i uspješnog djelovanja.

U planu je tako definiranje i određivanje parametara budućeg širenja operativne obale marine na njezinom sjevernom i južnom dijelu, dijelom prenamjenom dosadašnjeg akvatorija u budući kopneni dio marine. Također, planovima koji će se korigirati slijedom zaključaka procjene utjecaja na okoliš, bude li sve teklo kako se Puntari nadaju da hoće, u konačnici se kane stvoriti uvjeti uređenja marine na njezinom sjevernom dijelu, na području gdje se planira uređenje površine za parkiranje vozila i brodova te manipulativne površine, uz gradnju pratećih sadržaja (sanitarni čvor, uredski prostori za potrebe charter centra i sl.).

Na istom dijelu potrebno je također osigurati i prostor za podizanje i spuštanje plovila, a prenamijenjen bi trebao biti i sjeveroistočni dio marine iz današnje sportske namjene u područje za smještaj plovila na suhom. Planira se i priprema i uređenje kopnenog dijela marine na južnom dijelu, ispred današnjeg jaht servisa, gdje bi se trebale formirati nove manipulativne površine, a u planu je i otvaranje novog kolnog ulaza na sjevernom dijelu marine, jednako kao i omogućavanje prijelaza plovila preko županijske ceste s istočnog na zapadni dio marine, na najmanje dva mjesta.

Što se pak Brodogradilišta Punat tiče, novim bi se prostornoplanerskim odredbama omogućiti trebalo formiranje dviju odvojenih zona na području brodogradilišta, one istočne (od granice pomorskog dobra do županijske ceste) koja bi trebala biti definirana kao komunalno-servisna zona za potrebe općine Punat i u funkciji brodogradilišta, te zone unutar granica pomorskog dobra koja će se definirati kao kopneni dio brodogradilišta. Planira se i novo parkiralište s kolnim priključkom sa županijske ceste, prenamjena zone benzinske postaje u komunalno-servisnu zonu K3 i omogućavanje širenja operativne obale brodogradilišta gradnjom dvaju novih bazena travel liftova (od stotinu i pet stotina tona) kao i novih zaštitnih gatova s valobranom.

U postupku koji sad započinje planira se mijenjanje tekstualnog dijela do sad važećega urbanističkog plana uređenja s ciljem usklađenja kapaciteta Marine Punat s Odredbama za provođenje Prostornog plana PGŽ-a, odnosno naznačavanje činjenice da je kapacitet marine određen ugovorom o koncesiji. Propisat će se te važećoj regulativi prilagoditi i tematika reguliranja razine dopuštene buke u brodogradilištu te će se ispraviti greške i kvalitetnije regulirati dijelovi Plana kod kojih su se neke do sad važeće odredbe pokazale dvojbenima, odnosno nedovoljno precizno definiranima.

Prostornim planom PGŽ-a određeno je da je luka nautičkog turizma Punat od državnog značaja, kao i da se obuhvat i kapacitet luke određuju u skladu s koncesijom. Urbanistički plan, stoga, zaključuju puntarski općinari, treba uskladiti i s tim okvirnim pokazateljima. Spomenimo i to da je nositeljem izrade Plana te ujedno tijelom nadležnim za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene označen Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, piše Novi List.

Urbanistički plan UPU 2 obuhvaća površinu od 39,29 ha, od čega 23,72 ha akvatorija i 15,57 ha kopna, najvećim dijelom izgrađenog građevinskog područja marine i poslovne namjene (brodogradilišta). Sam obuhvat Izmjenama i dopunama UPU 2 se neće mijenjati.

U postupku ocjene kojom će se u konačnici odrediti imaju li ili nemaju planirani zahvati utjecaj na okoliš sudjelovat će nadležna tijela i službe Ministarstva kulture i medija, odnosno njegove Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Hrvatske vode, odnosno Vodnogospodarstveni odjel za slivove sjevernog Jadrana, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, tvrtka Ponikve Eko otok Krk, Županijska uprava za ceste PGŽ te predstavnici Županijske lučke uprave Krk.

B.K.

PROČITAJTE JOŠ:

Jedina ponuda za gradnju marine u Sv. Filipu i Jakovu stigla od hrvatskog poduzetnika povezanog sa šeikom iz Dubaija | | Morski HR
Jako Andabak jedini je dostavio ponudu za izgradnju nove nautičke marine u Sv. Filipu i Jakovu, piše Zadarski.hr. Prema informacijama Davora Škibole, ravnatelja Županijske
Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2023 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.