3 min. čitanja

Najbogatija općina: Medulin donio proračun za 2023. težak 13,89 milijuna eura

Najbogatija općina: Medulin donio proračun za 2023. težak 13,89 milijuna eura
Foto: Boris Kačan

MEDULIN - U Medulinu je prošlog tjedna održana 16. sjednica općinskog vijeća, na kojoj  je najveći broj točaka bio  rezerviran za  donošenje drugog ovogodišnjeg rebalansa proračuna i proračuna za 2023.

Rebalansom proračuna su  svi prihodi i rashodi umanjeni za 2,3 milijuna kuna. Prihodi od poreza su u visini od 6,3 milijuna kuna, a najviše se smanjuju prihodi pomoći, u iznosu od 3,7 milijuna jer će se  planirani EU projekti realizirati  druge godine. Smanjen je i prihod od komunalnog doprinosa za gotovo 2,9 milijuna kuna.

Rashodi za investicije su umanjeni za 4,4 milijuna kuna za investicije koje se nisu uspjele realizirati ove godine (fotonaponske elektrane na krovovima javnih objekata, biciklističke staze, rekonstrukcija dvorane Banjole i dr.), ali se prenose u 2023. godinu. Gotovo 900.000,00 kuna povećani su rashodi za  održavanje nerazvrstanih cesta i za trošak energije, piše portal Istra24.

Nakon usvojenog  drugog rebalansa proračuna za 2022. godinu, usvojeni su svi popratni programi javnih potreba za 2023. godinu i to iskazani u eurima, kao što je i proračun za  narednu godinu donijet u eurima.

Program  javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojen je u iznosu od  478.000,00 EUR-a od čega se  gotovo 300.000,00 EUR-a  odvaja za aktivnosti koje je predložila  Sportska zajednica Općine Medulin.

Za  program javnih potreba u  kulturi  izdvojiti će se 122.000,00 EUR-a od čega se najveći dio odnosi na financiranje  programa  rada udruga u kulturi – nešto više od 50.000,00 EUR-a. Općina će podupirati realizacije knjiga i publikacija od značaja za Općinu Medulin, a koje bilježe i valoriziraju povijest, tradiciju, jezik i kulturno naslijeđe mjesta i osoba s područja općine.

Jedan od značajnijih programa javnih potreba je svakako program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin.

Najznačajnije su pomoći u prevladavanju posebnih teškoća - materijalna zaštita, pomoć za novorođenčad, subvencioniranje učešća roditelja u predškolskim ustanovama, subvencioniranje troškova prehrane u osnovnoj školi, osiguranje prava na besplatan prijevoz, pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi, ukop nezbrinutih osoba i pomoć u sufinanciranju troškova ukopa, dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Medulin i dr. oblici pomoći.

Svim umirovljenicima s područja Općine Medulin osigurava se dodatna materijalna zaštita u iznosu od 55,00 EUR-a mjesečno ukoliko ima primanja manja od 300,00 EUR-a.

Iznosu od 400,00 EUR-a izdvaja se za svako za svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Medulin.

Za javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, izdvaja se  336.230,00 EUR-a, a iz toga se, osim spomenutih  naknada umirovljenicima za koje je planirano  gotovo 40.000,00 EUR-a, jednokratne pomoći stanovništvu za koje će se izdvojiti gotovo 80.000,00 EUR-a, financira i hitna medicinska pomoć, rad područnih ambulanti prijevoz, pogrebni troškovi, nabava lijekova, pomoć za podmirenje troškova stanovanja i dr.

Za program javnih potreba u  obrazovanju  izdvaja se 331.130,00 EUR-a, od čega 126.000,00 EUR-a za financiranje dodatnog standarda u OŠ Dr. Mate Demarina, za sufinanciranje produženog boravka u pulskim osnovnim školama 26.550,00 EUR-a, za javne potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju od lokalnog značenja izdvajaju se sredstva u iznosu od 178.490,00 EUR-a.

Za održavanje čistoće javnih površina – pola milijuna EUR-a, za zelene površine gotovo 400.000,00 EUR-a, javnu rasvjetu 559.000,00 EUR-a te održavanje prometnica  261.000,00 EUR-a.

Javna rasvjeta će se također obnavljati i graditi u svim naseljima u što će se uložiti  728.000,00 EUR-a. 53.000,00 EUR-a uložiti će se u uređenje plaže u Premanturi, 51.000,00 EUR-a u plažu u Medulinu, a značajni su iznosi planirani za ulaganje u komunalnu infrastrukturu u svim naseljima.

Donijeta je odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone, obzirom da je turizam ipak glavna gospodarska grana mještana.

Na koncu je donesena i odluka o sufinanciranju predškolskih ustanova. Cijena smještaja u medulinskom vrtiću neće rasti, a povećava se sufinanciranje predškolskih ustanova drugih osnivača, kako i te cijene ne bi rasle za roditelje s područja Općine, piše portal Istra24.

I.G.

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2023 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.