3 min. čitanja

Koncesije i koncesijska odobrenja za korištenje pomorskog dobra

Koncesije i koncesijska odobrenja za korištenje pomorskog dobra
Foto: Pixabay / Ilustracija

Novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donijet će se 2019. godine, a vrlo je važno da razumijemo zakonske odredbe kako bi mogli pravovremeno djelovati u zaštiti javnog dobra.

Zakon o koncesijama je donešen u proljeće 2017. godine, a zadnjih godinu dana se priprema  novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, te se donošenje očekuje iduće godine. Kako bi pravovremeno stigli reagirati u zaštiti obale i otoka, potrebno je upoznati se sa trenutačno važećim zakonskim odredbama.

Sa trenutačno važećim zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama u idućih nekoliko mjeseci upoznat će nas stručnjak Pokreta otoka za pomorsko dobro, Marko Bertolino.

Kolumne će biti objavljene na portalu www.otoci.eu, a prva tema su KONCESIJSKA ODOBRENJA.

Photo: Rade Popadić/Dalmacija danas

Što je pomorsko dobro?

Pomorsko dobro je definirano Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), a zakonska definicija pomorskog dobra je:

Članak 3.

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom.

Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

U smislu stavka 2. ovoga članka, dijelom kopna smatra se: morska obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se izlijevaju u more, kanali spojeni s morem, te u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva.

Za korištenje pomorskog doba postoje dva osnovna načina, a to su Koncesija i Koncesijsko odobrenje. Razlika između dva pravna režima korištenja je u opsegu obuhvata korištenja pomorskog dobra, načinu korištenja, duljini trajanja, te davatelju koncesije, odnosno koncesijskog odobrenja.

Koncesijsko odobrenje

Laički rečeno, koncesijsko odobrenje je jednostavniji postupak, izdaje ga jedinica lokalne samouprave (grad i općina), te se daju jednostavnije djelatnosti. Ne provodi se javni natječaj (procedura javnog natječaja nije propisana zakonom), nego se koncesijsko odobrenje dodjeljuje odlukom , te koncesijsko odobrenje  ima i kraći rok korištenja.

Uglavnom se koncesijsko odobrenje daje za postavljanje ležaljki, škrinje za sladoled i slično te se uglavnom odnosi na plaže.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru za koje je izdano koncesijsko odobrenje su definirane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/2004).

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, osim propisanih djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, definira se i postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Morski.hr

Većina plaža je u režimu koncesijskog odobrenja. Najdulje trajanje koncesijskog odobrenja je 5 godina te se ista izdaju na zahtjev.

Podnositelj zahtjeva za ostvarivanje Koncesijskog odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje, a zahtjevu je potrebno priložiti dokumentaciju koja se sastoji od:

  • izvod iz sudskog registra trgovačkog suda,
  • obrtnica,
  • izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
  • dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • ostali potrebni dokazi (npr dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom i slično).

Koncesijska odobrenja moraju biti usklađena s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga se nadležnom tijelu samouprave u županiji, najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. Godišnji plan upravljanja mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Marko Bertolino, Pokret otoka

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.