10 min. čitanja

Javila se odvjetnica Općinskog vijećnika u Murteru: "Nije točno da on gradi ilegalno nautičko privezište na Žutu, nego njegov otac!"

Javila se odvjetnica Općinskog vijećnika u Murteru: "Nije točno da on gradi ilegalno nautičko privezište na Žutu, nego njegov otac!"
Foto: Youtube / Screenshot

O Krešimiru Mudronji, predsjedniku Općinskog vijeća Murtera pisali smo u prosincu, kad smo prenijeli članak Nacionala u tekstu MURTER - LEGLO BEZAKONJA Lokalni šerif ilegalno posjeduje privezište i gat na Žutu. Mudronja preko odvjetničkog društva Sandre Dimitrijević želi ispraviti objavljene informacije, pa između ostalog, kaže da za gradnju nautičkog privezišta iz navedenog teksta i gata na otoku Žutu nije kriv on, nego njegov otac...

U nastavku objavljujemo ispravak u cijelosti:

1. „Akter ove nelegalne gradnje je Krešimir Mudronja, aktualni predsjednik Općinskog vijeća Murtera.“

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja akter gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu.

Gradnju nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu vodio je osobno g. Mirko Mudronja, otac g. Krešimira Mudronje, a pritom g. Krešimir Mudronja, kao niti društvo COLONIA d.o.o., nisu imali nikakve veze s predmetnom gradnjom.

2. „Obitelj Mudronja na otoku Žutu već desetljećima posjeduje restoran Fešta, a 2010. i 2011. godine Krešimir Mudronja počeo je ilegalno – bez ikakvih dozvola, bez potrebne dokumentacije i koncesije za pomorsko dobro – graditi prvo ilegalno privezište za brodove, a potom ga je proširio i na također ilegalno nadograđeni gat za privez brodova čiji vlasnici posjećuju njegov restoran.“

Nije točna tvrdnja da je g. Krešimir Mudronja 2010. i 2011. godine počeo graditi prvo privezište za brodove, a potom da ga je proširio i na nadograđeni gat za privez brodova.

Gradnju nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu započeo je g. Mirko Mudronja, a ne g. Krešimir Mudronja, i to prije 2010. i 2011. godine.

Nije točno niti to da je gradnja započeta bez ikakvih dozvola i potrebne dokumentacije. Naime, s prikupljanjem dokumentacije krenulo se još 1996. godine te je dio dokumnetacije, koja je pribavljena, po pribavi i predan nadležnim tijelima.

3. „Jer Krešimir Mudronja zahtjevom za lokacijsku dozvolu za već nelegalno izgrađen objekt, ali i iniciranjem dodjele koncesije za pomorsko dobro, uz obilatu pomoć, žmirenje i neaktivnost nadležnih državnih institucija, prije svega građevinske inspekcije, protuzakonito pokušava legalizirati ilegalnu gradnju i devastaciju otoka Žuta.“

Nije točna tvrdnja da bi bilo koja nadležna institucija pomagala, žmirila i svojom neaktivnošću ili na bilo koji drugi način pogodovala g. Krešimiru Mudronji, a niti društvu COLONIA d.o.o., pa tako navedeno nije slučaj niti sa građevinskom ispekcijom.

Izneseni navodi su u cijelosti pogrešni i ničime potkrepljeni, dapače, isti su u suprotnosti s navodima iz ovog članka koji glase:

 „U Državnom inspektoratu, kojemu je na čelu glavni državni inspektor Andrija Mikulić, provjerili smo što se dogodilo s tom prijavom. Dobili smo odgovor u kojem potvrđuju da je građevinska inspekcija sredinom 2022. godine zaprimila prijavu protiv tvrtke Colonia zbog nelegalne gradnje na Žutu te da je prijava proslijeđena Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odnosno Lučkoj kapetaniji Šibenik kao nadležnom tijelu.“

Dakle, građevinska isnpekcija je zaprimljenu prijavu proslijedila nadležnom tijelu na postupanje, u  čemu nema nikakvog pogodovanja.

Nije točna niti tvrdnja da g. Krešimir Mudronja protuzakonito pokušava legalizirati ilegalnu gradnju i devastaciju otoka Žuta. 

Kao prvo, društvo COLONIA d.o.o. pokušava legalizirati predmetne objekte, a ne g. Krešimir Mudronja, a kao drugo, navedeno pokušava u cijelosti sukladno svim važećim propisima.

4. „Te ilegalne građevine, sada stare više od 10 godina, retrogradno i pravno krajnje upitnim potezima pokušava legalizirati, što mu i uspijeva. Naime, Mudronjina tvrtka Colonia je 22. travnja 2021. – dakle, 10 godina nakon početka gradnje privezišta i gata – zatražila izdavanje lokacijske dozvole „za zahvat u prostoru namijenjen nautičkom turizmu – privezište za gospodarsko korištenje u uvali Golubovac, otok Žut“. Taj podatak potvrđen nam je iz Šibensko-kninske županije.“

Nije točna tvrdnja da se pravno upitnim potezima pokušava legalizirati nautičko privezište i gat, već se, upravo suprotno, poduzimaju sve zakonom predviđene radnje ne bi li se, na zakonu utemeljen i transparentan način, udovoljilo svim pravnim zahtjevima u svezi statusa navedenih objekata.

Predmetni je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnesen 2021. godine, kada je pribavljena sva potrebna dokumentacija, odnosno čim je to bilo moguće, u svrhu legalizacije, s time da je prethodno društvo COLONIA d.o.o. dobilo ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole, jer za navedeno ispunjava sve propisane uvjete.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, moguće podnijeti nakon što je pribavljena sva potrebna dokumentacija, koja je mnogobrojna i vrlo opsežna (npr. idejni projekt, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu, rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš itd.), a donošenje koje dokumentacije, njeno ishođenje, kao i trajanje postupaka u svezi navedenog ne zavisi od volje podnositelja zahtjeva. 

5. „U žalbi načelnik ističe da se Općina Murter protivi izdavanju lokacijske dozvole jer je „zahvat u prostoru namijenjen nautičkom turizmu, 2. a skupine – privezište za gospodarsko korištenje u uvali Golubovac, otok Žut – već izgrađeno nelegalno, odnosno nezakonito, i to davno prije nego što je na snagu stupio Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine i protivno pozitivnim zakonskim propisima“. Taj prostorni plan, koji je Županija prihvatila početkom 2019. godine, prvi put je predvidio gradnju „luke otvorene za javni promet“, koja u prethodnim prostornim planovima nije bila predviđena.” 

Nije točno da privezište ne bi bilo predviđeno u prethodnim prostornim planovima, nego tek u Prostornom planu područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine.

Naime, privezište je na predmetnoj lokaciji prethodno već predviđeno Prostornim planom Šibensko – kninske županije, a sukladno čl. 61. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, prostorni plan niže razine mora biti usklađen s prostornim planom više razine. 

Primjenjivo na predmetni slučaj, Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine, kao prostorni plan niže razine, mora biti usklađen s Prostornim planom Šibensko – kninske županije, kao prostornim planom više razine.

Iz navedenog slijedi da je privezište (kao i gat) već samim time što je bilo i jest predviđeno važećim Prostornim planom Šibensko – kninske županije, a onda i jer je predviđeno Prostornim planom područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine, u skladu s prostornim planom, što je uostalom i najvažnije prilikom izdavanja lokacijske dozvole.

Napominje se i to da je Općina Tisno još 1996. godine dala suglasnost za privezište na predmetnoj lokaciji.

6. „U istoj žalbi Općina Murter zahtijeva da prije donošenja konačne odluke o lokacijskoj dozvoli predstavnici Županije izvrše očevid na Žutu i uvjere se u stanje na terenu. U protivnom, kaže se u žalbi, „službena osoba (Županija, op. N.) izdavanjem ove pobijane lokacijske dozvole omogućuje ozakonjenje nezakonito izgrađenog privezišta što je protivno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji“. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kojemu je na čelu Branko Bačić, potvrdilo nam je da je to tijelo u listopadu prošle godine ukinulo lokacijsku dozvolu i predmet vratilo nadležnim službama Šibensko-kninske županije na ponovno postupanje. A Županija je neuobičajeno brzo, već u siječnju ove godine, po svemu sudeći ponovo neosnovano izdala novu lokacijsku dozvolu koja je postala pravomoćna 23. veljače 2023.“

Nije točno da bi lokacijska dozvola Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko – kninske županije od 29. lipnja 2022. godine bila nesonovano izdana.

Lokacijska dozvola koja je prethodno bila izdana, ukinuta je iz razloga što prije izdavanja lokacijske dozvole nije strankama, odnosno susjedima, bilo omogućeno izjašnjenje po uvidu u spis predmeta, a što im je onda omogućeno u ponovljenom postupku, u kojem je potom i izdana lokacijska dozvola od 29. lipnja 2022. godine, a na koju nitko od susjeda nije izjavio žalbu. 

Dakle, lokacijska je dozvola izdana u ponovljenom postupku koji je u cijelosti proveden sukladno zakonskim propisima, iz čega slijedi da su sasvim pogrešni i promašeni navodi da bi predmetna pravomoćna lokacijska dozvola  bila  neosnovano izdana.

7. „Na pitanje kako je moguće da se lokacijska dozvola izdaje retrogradno, i to dugo nakon isteka roka za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, Nacionalu je pokušala odgovoriti šibensko-kninska dožupanica Iris Ukić Kotarac, koja je na tu dužnost imenovana s Nezavisne liste Stipe Petrine. Ona u odgovoru jasno daje do znanja da u uredima i odjelima Županije postoje brojne samovoljne, sumnjive i nezakonite odluke. Naime, od dožupanice smo zatražili da nam pojasni na temelju kojega je propisa u travnju 2022. godine zamjeniku pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ŠKŽ Sachi Boraku poslala e-mail u kojem je zatražila žurno rješavanje zahtjeva tvrtke Colonia za izdavanje lokacijske dozvole za nautičko privezište na Žutu.“ 

Nije točna tvrdnja da bi predmetna lokacijska dozvola bila izdana retrogradno.

Naime, iako legalizacija jest službeno završila 30. lipnja 2018. godine, legalizacija objekata je i dalje moguća, pa tako i u 2023. godini. Navedeno, naravno, ako je udovoljeno propisanim uvjetima, a među kojima je i taj da građevinski objekt mora biti u skladu s prostornim planom.

Dakle, lokacijska dozvola izdaje se upravo radi utvrđenja da određeni objekt jest u skladu s prostornim planom, kao što je to u ovom slučaju, slijedom čega je onda moguća i daljnja legalizacija objekta.

Slijedom navdenog, društvo COLONIA d.o.o. imalo je puno pravo i pravni interes zahtijevati izdavanje predmetne lokacijske dozvole te je u potpunosti promašena tvrdnja da je ista izdana retrogradno.

8. „Upitali smo je i je li joj poznato da je vlasnik tvrtke Colonia Krešimir Mudronja lokacijsku dozvolu zatražio retrogradno, za objekte koji već više od 10 godina postoje na navedenoj lokaciji.“

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja vlasnik društva COLONIA d.o.o., već je to g. Mirko Mudronja.

G. Krešimir Mudronja je zakonski zastupnik, tj. direktor društva COLONIA d.o.o.

9. „Od Butkovićevog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražili smo da nam odgovore je li Lučka kapetanija Šibenik proteklih godina primala prijave protiv tvrtke Colonia zbog nelegalne gradnje bez valjane koncesije na otoku Žutu, što je po tim prijavama Kapetanija poduzela i je li i na koji način tvrtka Krešimira Mudronje kažnjena zbog te gradnje.“

I ovdje se pogrešno navodi da je društvo COLONIA d.o.o. društvo g. Krešimira Mudronje, dok je stvarni osnivač i vlasnik društva g. Mirko Mudronja.

10. „Jedino je “zaboravio“ napomenuti da je sva ta dokumentacija prikupljena nakon što su i pristanište i gat već izgrađeni.“

Nije točno da je sva dokumentacija prikupljena nakon što su pristanište i gat već izgrađeni.

Naime, dokumentacija koja je ishođena je i dostavljena nadležnim tijelima, pa tako i prije nego se krenulo s gradnjom, ali treba imati na umu da je tražena dokumnetacija vrlo opsežna te društvo COLONIA d.o.o. nema nikakvog utjecaja na njezino donošenje niti može požuriti predmetne postupke.

11. „U međuvremenu je, u srpnju prošle godine, načelnik Općine Murter Toni Turčinov tvrtku Colonia prijavio i Državnom inspektoratu i Ministarstvu financija, navodeći da tvrtka, uz nelegalno izgrađeni gat i pristanište, godinama zloupotrebljava pomorsko dobro ostvarujući na njemu ilegalnu zaradu, a pritom zakida državu za plaćanje koncesijskih naknada.“ 

Nije točno da društvo COLONIA d.o.o. godinama zloupotrebljava pomorsko dobro ostvarujući na njemu ilegalnu zaradu.

Društvo COLONIA d.o.o. ne ostvaruje nikakvu zaradu na pomorskom dobru.  Zarada društva potječe od Restorana Fešta, koji posluje u cijelosti sukladno zakonu i svim važećim propisima, dok se privez na predmetnom privezištu i gatu gostima nikada nije naplaćivao, niti se naplaćuje.

Nije točno niti da društvo COLONIA d.o.o. zakida državu za plaćanje koncesijskih naknada. 

Društvo COLONIA d.o.o. pokušava ostvariti uvjete za koncesiju već godinama, a nakon dodjele koje koncesije bi postojala i osnova za plaćanje koncesijske naknade, međutim navedeno ne ovisi o društvu koje je, sa svoje strane, poduzelo sve radnje i mjere koje je bilo u mogućnosti kako bi se i ovo pitanje razriješilo. 

Društvo COLONIA d.o.o. pritom uredno izvršava sve svoje obveze prema državi, pa tako i u obliku poreznih i drugih davanja. 

12. „Čudno je da građevinska inspekcija prosljeđuje posao koji je ona dužna odraditi Ministarstvu mora i Lučkoj kapetaniji“, smatra dobro upućen izvor Nacionala i postavlja posve opravdano pitanje zašto se to dogodilo. A skreće pažnju i na još jednu indikativnu pojedinost: „Krešimir Mudronja je, zanimljivo, postupak izdavanja lokacijske dozvole, jednako kao i pisma inicijative za dodjelu koncesije, pokrenuo 2021. godine, kada je postao načelnik Općine Murter.“

Nema ničeg čudnog u tome da je u predmetnom slučaju građevinska isnepkcija prijavu proslijedila nadležnom ministarstvu i lučkoj kapetaniji. Naime, građevinska inspekcija mora proslijediti prijavu koja se tiče pomorskog dobra Ministarstvu mora, prometa i infrastructure, jer sukladno odedbama čl. 181. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, poslove inspekcijskog nadzora pomorskog dobra obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva mora, prometa i infrastructure i inspektori lučke kapetanije. 

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja 2021. postao načelnik Općine Murter – Kornati. 

Načelnik Općine Murter Kornati 2021. godine bio je i danas aktualni načlenik, g. Toni Turčinov, stoga su u cijelosti pogrešni i promašeni navodi kojima se implicira da bi g. Krešimir Mudronja 2021. pokušao na bilo koji način iskoristiti poziciju načelnika, na kojoj nije niti bio.

13. „Pa tako ispada da i Ministarstvo prostornog planiranja i graditeljstva i Šibensko-kninska županija mirne duše žele ozakoniti ilegalnu gradnju na zaštićenom području Žutsko-sitske otočne skupine te poslati tako jasnu poruku svima da se to može ako imaš dovoljno novca i ako poznaješ prave ljude na pravim mjestima.“

Nije točno da Ministarstvo prostornog planiranja i graditeljstva i Šibensko-kninska županija u predmetnom slučaju žele ozakoniti ilegalnu gradnju.

Lokacijska dozvola za privezište i gat, koji su predviđeni važećim prostornim planovima, izdana je sukladno svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima te je k tomu stekla i svojstvo pravomoćnosti, a društvo COLONIA d.o.o. poduzimalo je i nastavlja poduzimati sve zakonom predviđene radnje ne bi li se ispunili svi pravni preduvjeti za potpunu legalizaciju predmetnih objekata, stoji u opširnom ispravku kojeg je Mudronja poslao preko odvjetničkog društva Sandre Dimitrijević

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

MURTER - LEGLO BEZAKONJA Lokalni šerif ilegalno posjeduje privezište i gat na Žutu
Općina Murter je prizorište još jedne protuzakonite rabote – ilegalne gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu, koji je dio zaštićenog područja Žutsko-sitske skupine. Akter te nelegalne gradnje je Krešimir Mudronja, predsjednik Općinskog vijeća Murtera, piše Nacional. Nakon što je ovaj tjednik tijekom studenog otkrio slučaj dugogodišnjeg poslovanja
Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.