7 min. čitanja

FOTO/VIDEO Morske kornjače u Jadranu – Projekt „LIFE – EUROTURTLES“, istraživanje i zaštita

FOTO/VIDEO Morske kornjače u Jadranu – Projekt „LIFE – EUROTURTLES“, istraživanje i zaštita
Foto: HPM

Među vrlo ugroženim skupinama životinjama i u Europskoj Uniji i u Hrvatskoj su i morske kornjače pa su stoga i one na popisu strogo zaštićenih i za zaštitu prioritetnih vrsta. Područje sjevernog Jadrana, posebice njegov dio uz obale Istre i Kvarnera, najvažnije je područje ishrane i odrastanja glavatih želvi kao i njihova prezimljavanja unutar mediteranskih zemalja Europske Unije.

No kako su morske kornjače migratorna bića, one nakon odrastanja uz naše obale odlaze iz našeg mora, putuju Sredozemljem, i vraćaju se na svoja gnjezdišta, tople, pješčane plaže u Grčkoj, Libiji, Turskoj ili Cipru (osobito je to intenzivno u vrijeme razmnožavanja).

Foto: D.Holcer

Na tom svom putovanju Sredozemnim morem morske kornjače nailaze i na mnoge ugroze, a to su razni predatori, ribarski alati, sve agresivniji turizam koji se očituje kroz sve veći broj plovila, uništavanje staništa i onečišćenje, posebice plastičnim otpadom.

Foto: D.Holcer

A kad i stignu do grčkih, libijskih, ciparskih ili turskih pješčanih plaža tamo je već previše turista – ljudi na plažama koji koriste ležaljke, suncobrane i ostale turističke potrepštine, i tako i ne znajući, sve više uništavaju, ne samo gnjezdišta morskih kornjača na tim plažama, nego dovode u opasnot i same mlade kornjače koje trebaju čim prije stići do mora što im je često jako otežano zbog raznih svjetala i zvukova na plaži koji te mlade kornjače  mogu itekako dezorijentirati i onemogućiti im dolazak do mora.

Foto: D.Holcer

Ne poznaju granice država

Sva dosadašnja istraživanja stvorila su temelj za uključivanje želvi u popise vrsta od posebnog interesa brojnih međunarodnih konvencija i sporazuma pod okriljem Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Europske Unije.

Spoznaja da su morske kornjače organizmi koji ne poznaju granice pojedinačnih država, jasno ukazuje da učinkovita zaštita nije moguća bez zajedničke i organizirane međunarodne suradnje. Stoga su organizacije i institucije koje se bave istraživanjima i zaštitom mora iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Cipra, Grčke i Malte 2016. godine pokrenuli projekt „Zajedničke akcije za poboljšanje statusa zaštite i očuvanja populacija morskih kornjača Europske unije – LIFE EUROTURTLES“. Projekt LIFE Euroturtles ima za cilj poboljšanje statusa zaštite i očuvanja dvije vrste morskih kornjača – glavate želve (Caretta caretta) i zelene želve (Chelonia mydas). Projekt je fokusiran na područja koja su od iznimne važnosti za očuvanje populacija ovih životinja u Sredozemnom moru budući da obuhvaća staništa neophodna za razmnožavanje i ishranu jedinki obje vrste. Ujedno su to i područja s osobitim intenzitetom antropogenih aktivnosti što se poglavito odnosi na ribarstvo i izgradnju u obalnom pojasu.

Foto: BWI

To je prvi mediteranski projekt za očuvanje morskih kornjača koji aktivnostima zaštite povezuje cjelokupno područje obitavanja vrste. Projekt ukupne vrijednosti od 5.1 milijun eura završava 2021. godine. LIFE financijski instrument Europske unije kojim se podržavaju projekti zaštite i očuvanja okoliša i prirode sufinancira projekt sa 74%.  Jako je važno i potrebno naglasiti da se radi o prvom takvom zajedničkom mediteranskom projektu koordiniranih aktivnosti istraživanja i zaštite želvi u koji je uključeno devet ustanova i institucija tih mediteranskih zemalja Europske unije.

Projektom koordinira Hrvatski prirodoslovni muzej, a voditelj projekta je viši kustos muzeja, doc. dr. sc. Draško Holcer. Osim što Hrvatski prirodoslovni muzej vodi aktivnosti vezane uz koordinaciju cjelokupnih projektnih aktivnosti i izvješćivanje prema Europskoj komisiji, muzej provodi i dio istraživanja koja uključuju zračna istraživanja u sjevernom Jadranu s ciljem identifikacije područja značajnih za očuvanje glavate želve, zatim aktivnosti podizanja svijesti javnosti te izradu i provedbu mjera zaštite. Uz muzej, u projektu u Hrvatskoj sudjeluje i Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora iz Velog Lošinja koji se bavi aktivnostima na smanjenju slučajnog ulova želvi kroz edukaciju ribara, proučavaju nove metode koje mogu pomoći da kornjače ne zalutaju u mreže stajaćice, zatim sudjuluju u obilježavanju glavatih želvih novim GSM odašiljačima kojima se prate njihove migracije te vodi oporavilište za morske kornjače. Doprinos projektu daje i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH kroz aktivnosti vezane uz identifikaciju potencijalnih područja za uključivanje u ekološku mrežu Natura 2000, a projekt podupiru i Grad Zagreb i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Foto: D.Holcer

U mrežama ribara nastrada izuzetno velik broj kornjača

Rezultati istraživanja pokazali su kako u slučajnom ulovu u mrežama i kočama ugiba izuzetno veliki broj želvi. Procijenjeno je da samo u Jadranu više tisuća želvi godišnje završi u mrežama i kočama! Istraživanjima iz zraka koje su 2010. i 2013. godine proveli znanstvenici  Plavog svijeta Instituta za istraživanje i zaštitu mora iz Velog Lošinja, Hrvatska i Instituta za istraživanje okoliša i prirode iz Rima, Italija, utvrđena je iznimna važnost Jadrana, posebno njegovog sjevernog dijela, za cjelokupnu europsku populaciju glavatih želvi. Uz pomoć suvremene tehnologije, satelitskim odašiljačima, praćene su migracije morskih kornjača u Jadranu i Sredozemlju te je ustanovljeno da su one dio zajedničke populacije te da se negativni utjecaji u jednoj zemlji direktno očituju u padu brojnosti u drugim zemljama. Pri tome je važno naznačiti da su morske kornjače važan i neophodan dio morskog ekosustava. Zbog toga se pokazala potreba za širom koordinacijom aktivnosti usmjerenih ka njihovoj zaštiti koja bi uključivala cijelo područje njihova obitavanja u Sredozemlju.

Foto: G.Pleslić / BWI

Aktivnosti očuvanja i zaštite koje se provode ovim projektom osmišljene su da djeluju na najznačajnije prijetnje u pojedinim područjima i u pojedinim zemljama, a zajednički one omogućavaju zaštitu želvi na cijelom području njihova obitavanja. Važne aktivnosti u svim zemljama uključenim u projekt, tako i u Hrvatskoj, je podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja morskih kornjača i morskog okoliša kroz medijske istupe, predavanja, radionice i sl. Jedna od važnijih aktivnosti je i mobilna izložba “Zaštita i očuvanje europskih morskih kornjača” autora doc. dr. sc. Draško Holcer iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i stručnih suradnika  izv. prof. dr. sc. Bojana Lazara sa Sveučilišta na Primorskom iz Kopra i dr.sc. Paolo Casalea sa Sveučilišta iz Pise, koja kroz 16 panela govori o životu morskih kornjača u Sredozemlju i Jadranu i prijetnjama s kojima se suočavaju. Izložba je osim na hrvatskom jeziku dostupna i na engleskom, talijanskom i grčkom jeziku. Do sada je izložba gostovala gostovala na brojnim lokacijama duž Jadranske obale te na otocima.

U popularizaciju zaštite morskih kornjača, a s ciljem podizanja svijesti javnosti o hrvatskoj zaštićenoj morskoj fauni, Hrvatska pošta je u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom izdala prigodnu poštansku marku i filatelistički set s motivom glavate želve ( ) kojom se i na taj način obilježava uspjeh ovoga projekta u osiguravanju budućnosti ovih simpatičnih morskih gmazova.

Europski partneri projekta

Uz Hrvatsku partneri projekta su Slovenija, Italija, Cipar, Grčka i Malta, zemlje u kojima djeluju institucije i organizacije koje se također dugi niz godina bave proučavanjem i zaštitom morskih kornjača. Projektni partneri su ARCHELON – društvo za zaštitu morskih kornjača iz Grčke, Uprava za ribarstvo i istraživanje mora Ministarstva poljoprivrede, ruralnog razvoja i okoliša te ciparsko Sveučilište iz Cipra, Zaklada za prirodu iz Malte, Zavod za biologiju i biotehnologiju „Charles Darwin“ Sveučilišta La Sapienza Rim i WWF Italija iz Italije, a iz Slovenije koparsko Sveučilište Primorska. Tako udruženi zajedno mogu bolje i kvalitetnije raditi za isti cilj – očuvanje populacija morskih kornjača. Upravo je to i glavni cilj projekta LIFE EUROTURTLES, da se po prvi puta objedine akcije zaštite morskih kornjača u najvažnijim zemljama i područjima za očuvanje najveće populacije glavate i zelene želve u Europskoj Uniji.

Renata Brezinščak

PROČITAJTE JOŠ:

MEĐUNARODNI JE DAN KORNJAČA U Hrvatskoj je 6 vrsta, od čega 3 morske – Izuzetno su ugrožene!
Puštanjem oporavljenih želvi u more, Aquarium Pula obilježava Svjetski dan morskih kornjača
Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2023 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.