4 min. čitanja

ZAKLJUČAK INSPEKCIJE: Izvođač radova u Makarskoj nema dozvolu za trpanje zemlje u more

ZAKLJUČAK INSPEKCIJE: Izvođač radova u Makarskoj nema dozvolu za trpanje zemlje u more
Foto: Čitateljica

MAKARSKA – Upravni odjel za turizam i pomorstvo zaprimio je putem online aplikacije za prijavu devastacija na pomorskom dobru na stranici „Pomorsko je dobro“ preko 50 prijava koje se odnose na  nasipavanje u velikim količinama zemljanim materijalom kojima se zagađuju podmorje i mijenja konfiguraciju obale na području Makarske.

Po prijavama, 25. siječnja 2021. godine izvršen je inspekcijski nadzor Državnog inspektorata, Područnog ureda u Splitu, Službe za nadzor zaštite okoliša i to za prijave:

  1. koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14 i 63/18);
  2. koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14, 63/18 i 114/18). Predmetna koncesija je prenesena na društvo ROMANA d.o.o. temeljem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane.

Prethodno je Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, 17. kolovoza 2020. godine, dopisom upoznao tamošnjeg koncesionara Romana d.o.o o postupcima nakon ishodovane pravomoćne građevinske dozvole za zahvat u prostoru ugostiteljsko-turističke namjene – 2.b. skupine, uređenje obalnog pojasa s plažom i pratećim sadržajima: ugostiteljski objekt „A“, sanitarni objekt „B“, cocktail bar, fontana.

Nastavno na sve gore navedeno, trgovačko društvo Romana d.o.o. iz Makarske podnijelo je zahtjev za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane. U novom postupku će biti objedinjene dosadašnje 2 (dvije) koncesije, a sve u skladu s lokacijskom i građevinskom dozvolom.

Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije (novi postupak) je bio na dnevnom redu 48. sjednice Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije, međutim navedena točka još nije stigla biti uvrštena na dnevni red Županijske skupštine.

Foto: SDŽ

Koncesionar ima dozvole za gospodarsko korištenje plaže, ali ne i zahvate na pomorskom dobru

Dana 22. siječnja 2021. godine predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo je obavio monitoring na obuhvatu koncesije, gdje je vidljivo kako se izvode radovi na pomorskom dobru i to nasipava pomorsko dobro unutar obuhvata koncesija.

Koncesionar je za predmetno područje ishodio dokumentaciju za zahvat u prostoru:

  • Lokacijsku dozvolu KLASA: UP/I-350-05/12-50/60, URBROJ: 2147/01-05-01/2-17-16 od 23.10.2017. godine, pravomoćna od 8.11.2017. godine, izdana od Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo i
  • Građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/19-01/000174, URBROJ: 2147/01-05-01/2-20-0017 od 04.08.2020. godine, pravomoćna od 26.08.2020. godine, izdana od Grada Makarske, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj

Utvrđeno je da se obje koncesije odnose na gospodarsko korištenje plaže bez mogućosti izgradnje te da za navedene zahvate na pomorskom dobru koncesionar nema suglasnost davatelja koncesije, a u svezi s Ugovorom o koncesiji i odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Koncesionar  je dana 26. siječnja 2021.g. upozoren od strane UO za turizam i pomorstvo da prestane s radovima na pomorskom dobru, ukloni građevinske strojeve, ukloni ogradnu žicu te učini sve što je u mogućnosti kako bi se pomorsko dobro vratilo u prvobitno stanje. Kao dokaz o tome, zatraženo je da dostavi nalog o uklanjanju građevinskih strojeva i ogradne žice sa pomorskog dobra i prateću fotodokumentaciju.

Ukoliko koncesionar ne ukloni navedene nedostatke u propisanom roku, počet će se primjenjivati odredbe iz članka 10b. Ugovora o koncesiji dopunjenog Dodatkom br.1. Ugovora o koncesiji, a sve u skladu s člankom 18. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17), odnosno one odredbe koje se  odnose na ugovornu kaznu.

Ukoliko Koncesionar ne zaustavi predmetne radove na pomorskom dobru, ne ukloni građevinske strojeve i ogradnu žicu u zadanom roku, iznos ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja će se nastaviti obračunavati sve do ispunjenja uredne obveze koncesionara.

Uvrđene činjenice su dostavljene članovima Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije koje će poduzeti daljnje mjere, kao i javnopravnim tijelima na nadležno postupanje: Gradu Makarska, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji Split, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu te Ministarstvu  financija – Carinska uprava – Područni carinski ured Split.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije podcrtava, da ukoliko se koncesionar ogluši na gore navedeno, pokrenut će postupak oduzimanja koncesija na pomorskom dobru sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

MAKARSKA Nestaju posljednji metri prirodnih uvala: “Zatrpavaju ih zabranjenom zemljom, inspekcija niotkud!”
Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.