6 min. čitanja

NOVI PRAVILNIK Ograničen ribolov u zaštićenim područjima

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je ovih dana Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova. Struka pozdravlja ovaj dokument, nadajući se da je ovo prvi korak, odnosno konačni početak uspostave funkcionalne zaštite obalnog područja Jadrana.

Pravilnikom se propisuje regulacija ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka, posebnim ihtiološkim rezervatima i posebnim rezervatima u moru, dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji parka prirode, te posebnim staništima.

Pravilnik je nastao metodom zajedničkog upravljanja i postignut je sporazumno uz dogovor s ribarima, sve uz medijaciju WWF Adria.

Sportski i/ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata u moru i parka prirode smije se obavljati u skladu sa ograničenjima i uvjetima propisanim u posebnom propisu o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, te uz posjedovanje posebne dozvole u skladu s aktom javne ustanova koja upravlja zaštićenim područjem. Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova u dijelovima mora koji su zaštićeni u kategoriji nacionalnog parka.

Foto: Boris Kačan

POSEBNI REZERVATI U MORU

Gospodarski i mali obalni ribolov u Limskom zaljevu

U Posebnom rezervatu u moru Limski zaljev čije su granice definirane Odlukom Skupštine općine Rovinj o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom i Odlukom Skupštine općine Poreč o proglašenju mora i podmorja Limskog zaljeva specijalnim rezervatom zabranjeno je obavljanje gospodarskog i malog obalnog ribolova, osim ribolova radi zaštite uzgajališta školjkaša od predatora, sukladno odredbama Zakona o morskom ribarstvu.

Park prirode Telašćica

Na području Parka prirode Telašćica čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju parka prirode Telašćica utvrđeno je nekoliko zona zaštite morskih područja: Zona stroge zaštite, koja se dijeli na podzone 1A i 1B, zona umjerene zaštite, koja se dijeli na podzonu zabrane ribolova, podzonu očuvanja biološkog bogatstava mora i podzonu regulacije gospodarskih aktivnosti.

Provedbu odluke o potpunoj zabrani ribolova provoditi će nadležne institucije uz pomoć IC kamera na području parka.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora

U Podzoni očuvanja biološkog bogatstva mora, po plovilu je dozvoljeno korištenje najviše 3 vrše za lov ribe te dva komada ostiju, a od povraza najviše dva komada odmeta, dvije kančenice, dvije panule ili dva komada povraza s kukom za lov glavonožaca. Dozvoljena su do dva komada stajaćih parangala, ali s ukupno najviše 100 udica. Dozvoljene su i jednostruke mreže stajaćice: veličine oka od najmanje 50 mm, visine mrežnog tega preko 4 metra ili veličine oka od najmanje 80 mm, visine mrežnog tega do 4 metra. Isključivo u gospodarskom ribolovu, dozvoljene su trostruke mreže stajaćice veličine oka središnjeg mrežnog tega mahe od najmanje 80 mm, a vanjskog mrežnog tega popone od najmanje 300 mm.

U ribolovu mrežama stajaćicama zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe, umjetne rasvjete i mamaca.

Gospodarski i mali obalni ribolov u Podzoni regulacije gospodarskih aktivnosti

U području Podzona regulacije gospodarskih aktivnosti dozvoljeno je korištenje već gore navedenih alata te do 10 komada tunja samica, do deset vrša za izlov ribe, te stajaći parangal, do dva komada s ukupno najviše 200 udica.

Dozvoljena je upotreba do 400 metara trostrukih mreža stajaćica po plovilu, a ukupna duljina jednostrukih i trostrukih mreža stajaćica po plovilu ne smije prijeći 800 metara.

Kod polaganja mreža stajaćica u more plutajuća oznaka na početku i kraju mreže mora biti udaljena najmanje 100 metara od vanjske linije obuhvata podzone 1A i 1B.

Park prirode Lastovsko otočje

Gospodarski i mali obalni ribolov

U akvatoriju Parka prirode Lastovsko otočje čije su granice definirane u Zakonu o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje, u gospodarskom ribolovu po plovilu dozvoljeno je korištenje sljedećih ribolovnih alata: jedne ili više mreža stajaćica ukupne duljine 2000 metara po plovilu, najviše 35 komada vrša za lov ribe, najviše 100 komada vrši za lov krupnih rakova, stajaći parangal s ukupno do 500 udica, do deset komada odmeta, kančenice, povlačnih povraza, povraza s kukom za lov glavonožaca, do deset komada plivajućih povraza (tunje samice) i jedne osti.

Iznimno, u slučaju kada su na plovilu dva ili više ribara, ukupna dozvoljena duljina mreža stajaćica iznosi 3000 metara.

Mali obalni ribolov dozvoljeno je obavljati u skladu s posebnim propisom koji regulira mali obalni ribolov.

Foto: Neven Jović

POSEBNA STANIŠTA I REGULACIJA RIBOLOVA
U NJIMA

Posebna staništa su manji dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

Posebna staništa su:

1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje jugoistočno od linije koja polazi od rta S. Petra u kursu 26°

2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska uvala) je omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras

3. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati

4. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)

5. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička

6. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina

7. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje

8. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu

9. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – φ 43° 29,5485’, λ 16° 32,1902’

10. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom »Pantan«

11. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka

12. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama točaka φ 43° 2,385 λ 17° 24,592’ i φ 42° 59,618’ λ 17° 28,392’, izuzev područja obuhvaćenog posebnim ihtiološkim rezervatom, a kako je on prikazan na karti iz članka 24. ovoga Pravilnika.

13. Akvatorij Rijeke dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig.

U posebnim staništima zabranjeno je obavljanje bilo kakvog oblika ribolova osim ribolova povrazima, stajaćim parangalima, do dva komada s ukupno do 150 udica, vršama za lov ribe, ukupno 35 komada i ostima s i bez upotrebe osvjetljenja.

Foto: Morski HR

Velebitski kanal

U akvatoriju Velebitskog kanala dozvoljeno je obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom lokardarom, plivaricom ciplaricom, potegačom migavicom i giraricom. potegačom šabakunom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Novigradsko i Karinsko more

Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Prokljansko jezero

Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, plivaricom oližnicom, potegačom oližnicom, mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Marinski zaljev

Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajaćicama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima, ostima bez uporabe osvjetljenja, sakupljanje školjaka te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Neretvanski kanal

Dozvoljeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova plivaricom lokardarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, mrežama stajaćicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, probodnim alatima, sakupljanje školjaka ronjenjem na dah u športskom i rekreacijskom ribolovu te upotreba podvodne puške u športskom ribolovu.

Ušće rijeke Raše

Dozvoljeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova udičarskim alatima, vršama za lov ribe, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, jednostrukim mrežama stajaćicama minimalne veličine oka mrežnog tega 64 mm i maksimalne duljine 800 metara te trostrukim mrežama stajaćicama siparama minimalne veličine oka središnjeg tega od 64 mm i maksimalne duljine 500 metara.

Zabranjeno je u akvatoriju ušća rijeke Raše obavljanje ribolova: jednostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 14. listopada, trostrukim mrežama stajaćicama od 16. svibnja do 31. siječnja, Mreže stajaćice smiju se koristiti samo na doček.

Uvala Šćuza u Medulinskom zaljevu

Svaki oblik ribolova u uvali Šćuza (gospodarski, mali obalni, športski i rekreacijski ribolov) je zabranjen.

Detaljnije o tome što je sve dopušteno raditi u zaštićenim područjima možete pročitati u novom Pravilniku o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima.

D.G.

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2023 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.