5 min. čitanja

Na e-savjetovanju pravilnik za potporu iz novog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Na e-savjetovanju pravilnik za potporu iz novog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Foto: Morski HR

Na e-savjetovanju su otvorena dva pravilnika iz novog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (2021-2027). Ovo će biti prve mjere potpora iz novog fonda, ako ne računamo privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti i scrapping, koji su se odnosili samo na koće i plivarice, kao i mjeru za otkup ribolovnih prava.

Prvi je Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.8.20. "Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost".

Kao što se vidi iz naziva mjere, ova mjera "spaja" dvije stare mjere (I.8 i I.20) u jedan pravilnik, ali to nije jedina razlika u odnosu na prethodno razdoblje.

Glavna razlika je broj ribolovnih dana potreban za prihvatljivost korisnika koji je s 20 povećan na 60 ribolovnih dana ostvarenih u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

U starom pravilniku se tražilo plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote najmanje pet kalendarskih godina, ali taj uvjet je ukinut.

Stopa intenziteta potpore je povećana, pa za ulaganja u zdravstvene, sigurnosne i radne uvjete na plovilu (članci 7. do 10. ovog Pravilnika) iznosi 75% (ako nije došlo do povećanja GTa plovila). Za ulaganja na plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova (do 12m i bez povlačnih alata) taj udio potpore je još veći i iznosi 100%, odnosno 80% u slučaju ulaganja na plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova kada je korisnik potpore ovlaštenik više povlastica izdanih na plovila od kojih neka ne pripadaju segmentu malog priobalnog ribolova.

Za ulaganja iz članaka 11. do 14. (troškovi povezani s hidrodinamikom trupa plovilapoboljšanjem pogonskog sustava plovilaulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energijeulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti i studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila) intenzitet potpore je 50%, za mali priobalni ribolov 100% te 80% u slučaju ulaganja na plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova kada je korisnik potpore ovlaštenik više povlastica izdanih na plovila od kojih neka ne pripadaju segmentu malog priobalnog ribolova.

Zahtjev za potporu podnosi se na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo, putem informacijskog sustava FISHNET na način kako je propisano Natječajem.

NEprihvatljivi troškovi su kao i ranije: potrošni materijal, plaćanja u gotovini, troškovi vlastitog rada, troškovi povezani s redovitim ili preventivnim održavanjem, rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi nabave radova i/ili roba i/ili opreme i ugradnje/postavljanje predmeta/opreme/sustava iz članaka 7. do 14. ovoga Pravilnika
  • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije, troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije i troškovi provedbe mjera informiranja i promidžbe
  • troškovi nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu (biti će prihvatljivi troškovi i iz prethodnih godina)

Članak 7. U području sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

1. čamaca za spašavanje i/ili hidrostatskog uređaja za otpuštanje čamaca za spašavanje

2. osobnih lokacijskih uređaja koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara

3. osobne opreme za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluta i prsluka za spašavanje

4. signalnih baklji i raketa

5. sprava za dobacivanje konopa

6. sustava za spašavanje čovjeka u moru (MOB)

7. opreme za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati za disanje

8. protupožarnih vrata

9. zapornih ventila na spremniku za gorivo

10. detektora plinova i alarmnih sustava za plin

11. kaljužnih pumpi i alarma

12. opreme za radiovezu ili satelitsku komunikaciju

13. vodonepropusnih poklopaca grotala i vrata

14. osigurača na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla

15. prolaza i pristupnih ljestvi

16. rasvjete za potragu, rasvjete na palubi ili rasvjete za nuždu

17. sigurnosnih uređaja za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke

18. sigurnosnih kamera i monitora

19. opreme i dijelova potrebnih za poboljšanje sigurnosti na palubi.

Članak 8. U cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su sljedeći troškovi:

1. nabava uređaja za hitno liječenje na plovilu

2. nabava usluga telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na plovilu upotrebljavaju za savjetovanje na daljinu

3. nabava vodiča i priručnika za poboljšanje zdravlja na plovilu

4. provedba informativnih kampanja za poboljšanje zdravlja na plovilu.

Članak 9. U cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

1. ograda na palubi

2. zaklona na palubi i osuvremenjivanja kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta

3. predmeta povezanih s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te s osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu

4. opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta

5. premaza i gumenih podloga za sprječavanje klizanja

6. opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije

7. radne i sigurnosne odjeće

8. znakova za hitne slučajeve i sigurnosnih znakova

9. usluga analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika

10. vodiča i priručnika o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu.

Članak 10. U cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

1. sanitarnih prostorija

2. kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane

3. uređaja za pročišćavanje pitke vode

4. opreme za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu

5. vodiča i priručnika za poboljšanje higijenskih uvjeta na plovilu, uključujući programske alate.

Članak 11. U cilju poboljšanje hidrodinamike trupa plovila prihvatljivi su:

1. troškovi nabave mehanizama za stabilnost kao što su ljuljna kobilica i gomoljasti pramac kojima se pridonosi poboljšanju pomorstvenosti i stabilnosti plovila

2. troškovi vezani uz upotrebu netoksičnih proizvoda za suzbijanje obrastanja, kao što je bakreni premaz radi smanjenja trenja

3. troškovi vezani uz kormilarski uređaj, kao što su sustavi za kontrolu kormilarskog uređaja i višestruka kormila za smanjenje aktivnosti kormila ovisno o vremenskim uvjetima i stanju mora

4. troškovi testiranja rezervoara kao osnova za poboljšanje hidrodinamike.

Članak 12. U cilju poboljšanja pogonskog sustava plovila prihvatljivi su troškovi nabave:

1. energetski učinkovitih propelera, uključujući pogonska vratila

2. katalizatora

3. energetski učinkovitih generatora kao što su generatori koji upotrebljavaju vodik ili prirodni plin

4. pogonskih elemenata koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora kao što su jedra, zmajevi, vjetrenjače, turbine ili solarne ploče

5. poprečnih propelera

6. opreme koja se koristi kod prilagodbe motora za upotrebu biogoriva

7. ekonometara, sustava za upravljanje gorivom i sustava za praćenje potrošnje goriva

8. sapnica za poboljšanje pogonskog sustava.

Članak 13. U cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije prihvatljivi su:

1. troškovi ulaganja u poboljšanje sustava za hlađenje, zamrzavanje ili izolaciju plovila

2. troškovi ulaganja u poticanje ponovne upotrebe topline na plovilu pri čemu se toplina zadržava i ponovno upotrebljava za ostale pomoćne operacije na plovilu.

Članak 14. Za ulaganja u revizije i studije prihvatljivo je:

(a) troškovi revizije i sustava energetske učinkovitosti.

(b) troškovi izrade studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Drugi prijedlog pravilnika na e-savjetovanju je Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša". Ova mjera potpore se odnosi na slatkovodne ribnjake.

Za pitanja vezana za pripremu dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu putem informacijskog sustava FISHNET) možete se obratiti našem partneru tvrtki ČETIRI ELEMENTA d.o.o. putem emaila info@fourelements.com.hr

Plava riba

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.