4 min. čitanja

Grad Rijeka od 1. travnja smanjuje broj upravnih tijela

Grad Rijeka od 1. travnja smanjuje broj upravnih tijela
Foto: Grad Rijeka

RIJEKA - Sukladno najavljenom procesu reorganizacije gradske uprave, koja se provodi s ciljem poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada gradske uprave, od 1. travnja 2023. godine Grad Rijeka umjesto dosadašnjih 15, ustrojava 10 upravnih tijela.

Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke. Ta Odluka stupa na snagu 1. travnja 2023. godine i od tog datuma će privremeni pročelnici novoimenovanih upravnih tijela raditi na sistematizaciji radnih mjesta u novoustrojenim upravnim tijelima.

U razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2023. godine, službenici i namještenici zadržavaju sva prava iz službe sukladno dosadašnjim rješenjima, te obavljaju poslove koje su do tada obavljali.

Od 1. srpnja 2023. godine, po dovršenoj sistematizaciji, službenici će biti raspoređeni na nova radna mjesta sukladno novim pravilnicima o unutarnjem redu, odnosno novim rješenjima o rasporedu i plaći.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke koja će stupiti na snagu 1. travnja 2023. godine mijenja se ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela, odnosno ustrojava se sljedećih 10 upravnih tijela:

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, koji preuzima poslove  koji su se obavljali u Uredu Grada te poslove mjesne samouprave koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za poduzetništvo, poslove koordinacije pripreme i provedbe projekata su/financiranih iz fondova Europske unije koji su se obavljali u pojedinim upravnim tijelima te poslove u svezi ekologije koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, poslove u svezi izrade prostorne, projektne ili druge dokumentacije vezane uz urbanističko planiranje i uređenje, poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Rijeka te poslove vezane uz implementaciju ITU mehanizma koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Upravni odjel za komunalni sustav i promet, koji preuzima poslove koji su se obavljali u  Odjelu gradske uprave za komunalni sustav te poslove praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Upravni odjel za gradsku imovinu, koji preuzima poslove  koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom te poslove u svezi gospodarenja gradskim zemljištem koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjelu gradske uprave za kulturu te Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, poslove zaštite i spašavanja i praćenja rada i poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu te poslove vezane za civilno društvo koji su se obavljali u Uredu Grada.

Upravni odjel za financije, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za financije (izuzev poslova osiguranja).

Upravni odjel za opće poslove, koji preuzima poslove koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, a koji se odnose na službeničko pravo u upravnim tijelima i radno pravne odnose u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke, Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjem domu „Tić“ Rijeka, uredsko poslovanje i zaštitu na radu i zaštitu od požara, poslove osiguranja koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za financije te poslove koji su se obavljali u Odjelu gradske uprave za javnu nabavu i Zavodu za informatičku djelatnost.

Najznačajnije izmjene koje donosi novo ustrojstvo upravnih tijela Grada Rijeke su ustrojavanje Upravnog odjela za opće poslove čime se u jednom upravnom tijelu objedinjavaju poslovi koji se odnose na sva upravna tijela radi povećanja učinkovitosti u obavljanju tih poslova koji su se do sada obavljali u više upravnih tijela što je ponekad dovodilo do usporavanja poslovnih procesa koji su važni za rad svih upravna tijela Grada Rijeke.

Društvene djelatnosti koje se odnose na kulturu, predškolski odgoj, odgoj i obrazovanje te sport i tehničku kulturu objedinjuju se u jedno upravno tijelo radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređenju društvenog i kulturnog razvitka te zadovoljavanja javnih potreba i interesa građana u tim područjima.

S obzirom na važnost gospodarstva te mogućnosti povlačenja sredstava iz različitih fondova Europske unije u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte objedinjavaju se poslovi gospodarskog razvoja, strateškog planiranja, koordinacije poslova vezanih uz EU projekte kao i danas sve važniji poslovi vezani uz energetsku učinkovitost i ekologiju.

U Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo se objedinjavaju poslovi koji se odnose na prostorno planiranje i izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstva kako bi se u jednom upravnom tijelu obavljali poslovi izrade akata prostornog planiranja te njihova provedba kroz izdavanje odgovarajućih akata potrebnih za gradnju, stoji na službenim stranicama Grada Rijeke.

A.B.

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.