10 min. čitanja

Ovo je 25 projekata lučke infrastrukture koje financira EU

Ovo je 25 projekata lučke infrastrukture koje financira EU
Foto: Promo

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. ugovoreno je 25 projekata unaprjeđenja lučke infrastrukture. Ukupna vrijednost svih 25 lučkih projekata iz OPKK je 164.971.568,46 eura.

Do danas je s provedbom završilo 11 projekata:

  1. Izgradnja trajektne luke Tkon - Faza I, Podfaza II

Županijska lučka uprava Zadar dovršila je fazu 1, a podfazu 2 projekta, gdje je nadograđeno postojeće trajektno pristanište u luci Tkon na otoku Pašmanu, uređen plato pristaništa koji omogućuje ukrcaj-iskrcaj vozila, uređene su površine obostrano uz pristup trajektnom pristaništu, izgrađen podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija luke te izgrađen plato ukrcajnog čekališta i parkirališta. Troškovi projekta iznose 4.325.575,10 EUR.

2. Dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - luka Crikvenica

Županijska lučka uprava Crikvenica završila je projekt koji je obuhvaćao unaprjeđenje sigurnosne zaštite luke, izgradnju sekundarnog lukobrana sa svrhom zaštite luke od valova koji nastaju uslijed vjetra iz trećeg i četvrtog kvadranta, dogradnju „Male palade“ u tlocrtnom, pravilnom „T“ obliku zbog zaštite od valova u novoplaniranom akvatoriju luke i povećanje dubine gaza u luci na -3,0 m. Projekt je vrijedan 4.379.110,92 EUR.

3. Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

Županijska lučka uprava Cres dovršila je projekt gradnje vanjskog lukobrana ukupne dužine 185 m i širine 6,0 m koji služi za prihvat linijskih putničkih brodova te je uređen uski obalni pojas dužine oko 280 m. Cijena projekta iznosila je 5.195.625,99 EUR.

4. Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II. Faza

Županijska lučka uprava Mali Lošinj dovršila je drugu fazu sanacije i produženja postojećeg pristaništa u luci Unije. Projektom je produžena glava lukobrana te je on proširen u obliku slova T po 30 m na svaku stranu za paralelni vez dva broda i trajekta. Zahvatom je omogućen privez trajektima dužine do 48 m sa sjeverne strane pristana, odnosno brodovima dužine do 70 m (ili dva katamarana ili manja broda dužine do 41,5 m) sa zapadne strane pristana. Projekt je iznosio 4.961.301,06 EUR.

5. Dogradnja vanjskog veza Sućuraj

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije u Sućurju, na otoku Hvaru, projektom je dogradila postojeći pristanišni gat luke u duljini od 80 m, širini 6,0 m, postavljene su ukrcajno-iskrcajne rampe pojedinačne širine 20 m s obje strane gata te izgrađen operativni plato površine cca 3200 m2. Cijena radova je iznosila 2.893.974,99 EUR.

6. Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka

  1. Izgradnja ceste Pučišća – Povlja, dionice Pučišća – uvala Luka

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije dovršila je projekt izgradnje ceste ukupne duljine 4.825 m od križanja županijske ceste ŽC 6161 s nerazvrstanom cestom Pučišća-Jadrankamen do križanja s odvojkom nerazvrstane ceste prema Turističkoj zoni „Luka“.

Izgradnja dionice Pučišća - uvala Luka predstavlja prvu fazu u rekonstrukciji i izgradnji ceste Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin. Radovi su koštali 8.069.241,00 EUR.

  1. Rekonstrukcija lukobrana Puntin – luka Korčula

Županijska lučka uprava Korčula završila je rekonstrukciju lukobrana Puntin na zapadnoj obali Luke Korčula s ciljem unaprjeđenja kvalitete javnog pomorskog prijevoza i povećanja sigurnosti putnika na cjelogodišnjim brzobrodskim linijama 9807 Lastovo - Korčula - Polače - Sobra - Šipanska Luka - Dubrovnik i 9608 Korčula - Prigradica - Hvar - Split te klasičnoj liniji 614 Korčula - Orebić (Pelješac). Cijena projeka iznosila je 1.396.210,76 EUR.

8. Rekonstrukcija - dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split

Lučka uprava Split provodi pak projekt dogradnje odnosno proširenja Obale kneza Domagoja u gradskoj luci Split, u dvije dionice. Dionica I (A) obuhvaćala je obalnu liniju od obale Lazareta do gata Sv. Petra u dužini od cca 130,00m, dok se obalna linija dionice II (B) pružala od gata Sv. Petra do gata Sv. Duje u dužini od cca 125,00 m. Cijena projekta je 5.651.062,08 EUR.

9. Rekonstrukcija luke za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep

Županijska lučka uprava Dubrovnik dovršila je projekt od velike važnosti za stanovnike elafitskog otoka Koločepa. Produžen je i proširen postojeći pristanišni gat na dužinu 56 m i širinu 11 m uz opremanje, povećana je dubina gaza u luci na 4,8 m, uređena obalna linija s vertikalnim obalnim zidom u dužini od 65,03 m, postavljena i opremljena trajektna rampa, izgrađen operativni plato površine cca. 475 m2 omeđen vertikalnim betonskim zidom za iskrcaj ili ukrcaj putnika i vozila te prekrcaj robe i ugrađen separator za odvajanje ulja i masti za odvodnju s platoa i pristanišnog gata. Cijena je bila 3.974.214,32 EUR.

10. Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen

Projektom Lučke uprave Novalja, na obali će se osigurati vez 1 za trajekt dužine 120 metara, produlježit će se obala 2 za 56,0 m, te proširiti ulaz u uvalu na obali 3, čime je trajektima veće dužine osiguran i olakšan manevar. Ovaj zahvat će koštati 9.744.890,33 EUR.

11. Pristupna cesta luci Stomorska – obilaznica Stomorska

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije gradi cestu i na otoku Šoltu. Naime, projektom je izgrađena prva faza obilaznice Stomorske, duljine 1,01 km, koja služi kao pristup luci Stomorska, uz izgradnju nogostupa, postavljanje javne rasvjete i DTK instalacija. Izgradnjom pristupne prometnice omogućena je brža, jednostavnija i kvalitetnija povezanost otoka Šolte s kopnom te poboljšan protok prometa. Cijena radova iznosi 1.469.923,79 EUR.

Završeno je izvođenje radova na 8 projekata, odnosno ishodovane su uporabne dozvole:

1. Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

U sklopu Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka na području bivše tvornice "Jadranka" izgrađena su tri trajektna veza (dva veza pojedinačne dužine od 70 m, i jedan vez dužine od 150 m) s ukupno raspoloživom operativnom zaobalnom površinom od 18 685 m2. Projekt je iznosio 14.763.145,21 EUR.

2. Dogradnja luke Baška

Projektom Županijske lučke uprave Krk, izvedena je dogradnja primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženje sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Oba lukobrana služe za prihvat linijskih putničkih brodova ovisno o stanju vjetra. Iako su radovi završeni, projekt koji je iznosio 5.463.706,76 EUR još nije u potpunosti gotov.

3. Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije

Stara otočka infrastruktura obnovljena je i u luci Kaprije. Projektom je izvedena izgradnja novog gata duljine 55 m i širine 6,0 m, širine ukrcajno-iskrcajnih rampi 15 m, površine 330 m2 i površine manipulativnog platoa od 2.300 m2, na lokaciji otprilike 700 m sjeverozapadno od centra mjesta Kaprije. Cijena radova iznosila je 3.194.949,26 EUR.

4. Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok

Lučka uprava Zadar dovršila je i uređenje poznate zadarske rive, napravivši rekonstrukciju Obale kralja Petra Krešimira IV., duljine 905,82 m te širine od 5,0 do 5,6 m, uključujući rekonstrukciju i dogradnju gata na Obali do konačnih dimenzija 80×15 m. Također je izvedena rekonstrukcija zaobalnog dijela Liburnske obale, duljine 600 m i širine 5 m, čime su stvoreni uvjeti za prihvat brzobrodskih i brodskih plovila u luci Zadar – Poluotok. Projekt je iznosio 8.957.381,13 EUR.

5. Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

Završeni su radovi i u luci Sali, gdje je izvedeno proširenje luke izgradnjom obale u dužini od 149,44 m, odnosno 142,51 m neto dužine na priveznoj crti, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađene obale te izrada lukobrana za zaštitu od valova u dužini od 114,50 m. Radovi su koštali 12.018.642,20 EUR.

6. Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja LU Senj u uvali Stinica

Lučka uprava Senj gradi novu rampu u uvali Stinica, u luci ticanja državne trajektne linije 337 Mišnjak-Stinica. Zahvat je obuhvaćao radove na izgradnji rampe površine 371,00 m2, kao i radove na dijelu obale koji obuhvaća dvije utvrdice i pristupne pasarele površine 199,73 m2. Radovi sveukupno iznose 2.510.832,30 EUR.

7. Rekonstrukcija Primorske ulice u Novalji - 1. faza

Grad Novalja provodi projekt rekonstrukcije Primorske ulice, pristupne ceste luke otvorene za javni promet u gradu Novalji koja vodi do Domagojeve obale (riva grada Novalje). Ulica će biti proširena, uz dodavanje pješačkih i biciklističkih staza, te osiguravanje parkirališnih mjesta namijenjenih obalnom linijskom prometu. A sve će koštati 5.990.692,43 EUR.

8. Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6161, poddionica faze 3 – Supetar Pučišća

I na otoku Braču se uređuju prometnice uz more. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije ovim je zahvatom rekonstruirala dio županijske ceste ŽC 6161, duljine 688 metara, i to na poddionicama Vela i Mala Lučica od km 2+240,00 m do km 2+800,00 m u ukupnoj dužini od 560 m, te Punta Barakadela od km 3+393,00 m do km 3+521,00 u ukupnoj dužini od 128,00 m. Projekt je dio treće faze projekta rekonstrukcije i izgradnje ceste Supetar - Pučišća - Povlja - Sumartin. Radovi su koštali 1.015.746,95 EUR.

Šest projekata je u fazi izvođenja radova

Realizacija ovih projekata, s izuzetkom projekta izgradnje pristupne ceste luci Soline u Trogiru, će se nastaviti u sklopu faze 2 financirane u sklopu financijske perspektive 2021. - 2027.:

1. Dogradnja gata Vrulje u sklopu pomorsko-putničkog terminala u luci Šibenik (III. Faza zahvata)

U 3. fazi projekta dogradnje gata Vrulje, Lučka uprava Šibenik upravo provodi izvođenje građevinskih i ostalih radova na izgradnji zgrade budućeg terminala te vanjsko uređenje – prometne infrastrukture i instalacije iz obuhvata III. faze na lučkoj operativnoj površini. Radovi su vrijedni 8.210.384,52 EUR.

2. Uređenje luke Omiš - II. faza izgradnje

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije u Omišu provodi maritimno povijesni projekt za ovaj grad. Projektom, koji je u tijeku, rekonstruirat će se i dograditi pomorska luka u Omišu, na prostoru od istočnog kraja Fošala prema jugoistoku uz DC8 do Puta Skalica. Planirano proširenje postojeće luke sastoji se od kopnenog dijela i morskog akvatorija te će površina luke biti povećana na gotovo 10.000 m2. Čitav projekt trebao bi iznositi 10.766.080,93 EUR.

3. Nova luka Korčula - luka Polačište

Najveći lučki projekt na otoku, izmiještanje je nove luke Korčula, nakon što se projektom izgradi na lokaciji Polačište kako bi se omogućilo nesmetano funkcioniranje redovnog brodskog, brzobrodskog i trajektnog prometa na području Županijske lučke uprave Korčula. Na istočnom dijelu luke predviđeni su operativni gat s trajektnim vezom dužine 80 m i obala od 130 m s drugim trajektnim vezom, dok je na zapadnom dijelu luke predviđena privezna obala dužine 218,4 m te gat dužine 50 m i širine 16 m na kojem će se nalaziti granični prijelaz. Radovi se provode, a iznose ukupno 25.177.667,66 EUR.

4. Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

Naš najudaljeniji naseljeni otok Lastovo, konačno će dobiti novi trajektni pristan s priveznom obalom u duljini 110 m i rampom za ukrcaj i iskrcaj vozila, produljenje postojeće obale za trajekte od 54,48 m, uređenje kopnenih i operativnih prometnih površina, kao i cestovni spoj luke sa županijskom cestom Ž6230. Čitav projekt je od vitalne važnosti za stanovnike ovog otoka, a iznosit će 7.862.601,32 EUR.

5. Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab

Na otoku Rabu, tamošnja Županijska lučka uprava provodi rekonstrukciju Obale Petra Krešimira IV, koja je ujedno i pješačka veza između mjesta pristajanja broda i središta grada Raba, od gata 1 do gata 3 (cca 365 metara) i izgradnju gata 3 ukupne dužine oko 44 m, širine oko 8 m te površine zahvata 351,60 m2. Cijena ovih radova iznosi 4.961.171,97 EUR.

6. Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6133, Pristupna cesta luci Soline, Trogir

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije provodi projekt unapređenja i poboljšanja postojeće cestovne infrastrukture Grada Trogira na Ulici kardinala Alojzija Stepinca, pri čemu će se obnoviti dionica ukupne duljine cca 660 m od raskrižja ŽC6133 i ŽC6134 (kod Starog mosta u Trogiru, s time da raskrižje nije predmet zahvata) do zapadne granice Grada Trogira. Ovaj bitan projekt za Trogirane, iznosit će 2.017.435,46 EUR.

Sponzorirani sadržaj

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.