8 min. čitanja

OBALNE POTEGAČE Zašto su dozvoljene? Dobili smo detaljne odgovore Ministarstva poljoprivrede

OBALNE POTEGAČE Zašto su dozvoljene? Dobili smo detaljne odgovore Ministarstva poljoprivrede
Foto: FB/FN

Nakon višekratnih upita čitatelja, poslali smo niz pitanja nadležnom Ministarstvu poljoprivrede o načinu ribolova za kojeg mnogi tvrde da devastira Jadran i uništava biomasu. Drugi se hvale izborenim pravom da na taj način i dalje mogu ribariti.

Ipak, zbog učestalih prigovora čuvara Jadrana i samo Ministarstvo prionulo je poslu, pa bismo uskoro trebali očekivati i neke promjene, poput vrlo uskog ograničavanja pošti za ribolov i strože kontrole. No, hoće li sve to ostati samo slovo na papiru? Pročitajte u nastavku.

Za Ministarstvo je tradicionalno sve prije ulaska u EU

Što je tradicionalno u hidrauličkom izvlačenju migavica i zašto su odobrene pošte koje su obrasle morskim cvjetnicama kad to EU uredbama nije dozvoljeno?

“Istina je da se moderni način rada s mrežama potegačama razlikuje od izvorne tehnike rada „na krok“, kako u dinamici i tehnici ribolova, tako i u ponašanju ribolovnog alata prilikom povlačenja. No, isto tako valja imati na umu da se hidraulična vitla koriste u ribolovu potegačama već više desetljeća, pa je tako i zahtjev za derogacijom bio usmjeren prije svega zadržavanju tehnike ribolova koja je bila u upotrebi u periodu prije pristupanja Europskoj uniji i pune primjene odredbi Mediteranske uredbe. Isto tako, ne smijemo zaboraviti da su glavne odredbe zahtjeva za derogacijama, uz široku potporu struke i sektora, formulirane već 2013. godine kada je donijeta odluka o pokretanju postupka ishođenja potrebnih izuzeća.

Jedan od najvažnijih zahtjeva za izuzećem od odredbi Mediteranske uredbe je bio i zahtjev za omogućavanjem ribolova iznad livada morskih cvjetnica. Naime, Mediteranska uredba predviđa takvu mogućnost uz zadovoljavanje određenih uvjeta. Važno je spomenuti da je Plan upravljanja, koji je među ostalim sadržavao i prijedlog ribolovnih pošti, te postotke preklapanja istih s područjem rasprostranjenosti morskih cvjetnica, prošao evaluaciju stručnih tijela Europske komisije, te da je Uredba kojom se dozvoljava rad nad cvjetnicama usuglašena s institucijama odgovornim za zaštitu prirode, kako na nacionalnoj tako i europskoj razini.

Povlačna mreža potegača / Izvor: Hrvatska enciklopedija

U konačnici, Europska komisija je i odobrila spomenutu derogaciju kroz Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2018/1586 od 22. listopada 2018. o odstupanjima od Uredbe Vijeća (EC) br. 1967/2006 po pitanju minimalne udaljenosti od obale, minimalne dubine mora i zabrane ribolova iznad zaštićenih staništa za mreže potegače koje obavljaju ribolov u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske.

Osim toga, u dogovoru s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike naknadno su dogovorena i dodatna konstrukcijska ograničenja koja će se implementirati kroz izmjenu Pravilnika koji je trenutno u pripremi, te će se spomenuta ograničenja primjenjivati pri radu nad livadama posidonije koje su obuhvaćene mrežom Natura 2000. Sva plovila kojima je izdano Odobrenje za ribolov potegačom za lov gira su manja od 12m i snage motora manje od 85kW, što je i preduvjet za rad iznad cvjetnica prema Mediteranskoj uredbi, a svakako je važno da se ovdje ne radi o uvođenju nove aktivnosti na ova područja već samo nastavku provođenje ribolova koji je i ranije bio dopušten, samo ovaj put pod znatno strožim uvjetima i na manjem području.”

Tradicionalan način izlova potegačama bez vitla / Photo: UN

Što kažu biolozi?

Ribari na terenu tvrde da su potegače najveći istrebljivači nedoraslih ribljih jedinki uz samu obalu kopna i otoka, je li netko od biologa prije dozvoljavanja ovog alata dao svoje mišljenje?

Kako je ranije spomenuto, osnova za dobivene derogacije je Plan upravljanja za ribolov mrežama potegačama čiji je sastavni dio i sveobuhvatna znanstvena analiza utjecaja na riblje stokove temeljem povijesnih ulovnih podataka, ali i znanstvenih pokusnih ribolova koje je provodio Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, te je kao takav prošao stroge revizije stručnih i znanstvenih tijela Europske komisije odgovornih za ribarstvo. Povrh toga, pri provedbi Plana primijenjen je predostrožni pristup koji podrazumijeva značajno smanjenje broja dionika (za čak 87% u odnosu na broj povlastica), te određivanje točnih ribolovnih pošti u odnosu na prijašnje razdoblje kada nije bilo prostornih ograničenja za korištenje mreža potegača. Isto tako, ne smijemo zaboravit da su derogacije, odnosno Uredba koja omogućava odstupanje od Mediteranske uredbe, donijete na razdoblje od tri godine tijekom kojih smo obvezni provesti detaljnu studiju procjene utjecaja odobrenih izuzeća na riblje stokove, te upravo o rezultatima ove studije ovisi daljnje odobravanje derogacija.

Nadalje, kada je riječ o potegači za lov gira (migavica i girarica) valja istaknuti značajno povećanje oka mreže, s 24 na čak 40mm, čime će se bitno smanjiti ulov nedoraslih primjeraka. Međutim, s druge strane, kako je ovo namjenski ribolovni alat upitno je kako će ovo utjecati na sam ulov ciljanih vrsta, te se upravo dovršava studija koja će dati odgovor na ovo pitanje.”

PROČITAJTE JOŠ: Hrvatskim ribarima EU odobrila rad s mrežama potegačama i malim plivaricama

Photo: Udruga Ravni Kotari

U izradi novi pravilnik

Na koji način odgovorni provode kontrolu korištenja migavica na označenim poštama pošto se ni u Zakonu o morskom ribarstvu a ni u Pravilniku o obalnim potegačama nigdje ne navodi kako su zapravo te pošte definirane i kako nadležni određuju kad je netko izašao van pošte i u stvari je u krivolovu?

“Sva plovila kojima je izdano Odobrenje za rad s mrežama potegačama opremljena su s VMS sustavom bez obzira na njihovu veličinu, te su svi ovlaštenici u obvezi ispunjavanja m-očevidnika. To znači da Ribarski monitorig centar, odnosno Ribarska inspekcija imaju izravan i točan uvid u kretanja i rad svih plovila, te se jednostavnim uvidom u inspekcijsku aplikaciju VMS-a može kontrolirati preklapanje pozicije plovila i određene ribolovne pošte. Ipak zbog bolje provedbe ove odredbe u pripremi je izmjena Pravilnika kojom će se pobliže definirati odnos plovila i ribolovne pošte, na način da plovilo ne smije biti udaljeno više od 250 metara od geografske pozicije točke koja predstavlja poštu. Treba napomenuti da korištenjem m-očevidnika sva plovila imaju obvezu najave povratka u točno određenu luku, što omogućava ribarskoj inspekciji bolju kontrolu sastava ulova na iskrcaju, odnosno namjenskog korištenja alata.”

Na kraju Vam prosljeđujemo zabrinutost jednog od ribara: “Evo, ako ste dobili odgovor i na to pitanje molim da ga objavite jer od 1. studenog 2018. godine smo svjedoci orgijanja migavičara koji taj alat upotrebljavaju doslovno gdje god im se prohtije, pretpostavljam zato jer su i sami svjesni da je donesen propust kod definiranja pošti koje nisu definirane nikakvim dokumentom gdje se npr. točno navodi opis ili koordinate pošti.”

“Razumijemo zabrinutost dijela javnosti i ribara zbog moguće zloupotrebe mreža potegača, te je, upravo s ciljem poboljšanja zakonske regulative, u pripremi izmjena Pravilnika gospodarskom ribolovu mrežama potegačama čime će se dodatno razraditi odredbe vezane uz ribolovne pošte. Prijedlog izmjena i dopuna je još uvijek u izradi i u ovom trenutku nismo vam u mogućnosti pružiti detaljnije informacije o konačnim odredbama, no svakako stojimo na raspolaganju za sve buduće upite i pojašnjenja.”

Photo: MPS/Screenshot/Morski.hr

Ribolov u lukama, iznad kabela i arheoloških nalazišta strogo zabranjen!

Kako to da je ribolov obalnim potegačama dozvoljen u lukama koje su naseljene? Zar to izravno ne krši zakon o lukama?

“Sukladno propisima koji uređuju pitanja pomorstva, propisano je kako su ribolovne aktivnosti u lukama zabranjene. Člankom 31. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske propisano je kako su ribolov, športske i druge aktivnosti dozvoljene samo na osnovi odobrenja tijela koje upravlja lukom uz suglasnost kapetanije. Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova mrežama potegačama nipošto ne derogira odredbe pomorskih propisa te se smatra da se ove aktivnosti ne smiju obavljati bez odobrenja tijela koje upravlja lukom.

Osim navedenog, u tijeku je precizna usporedba karte s ribolovnim poštama za obalne mreže potegače s lokacijama lučkih područja te ćemo nakon dodatne analize ukloniti sve one pozicije ribolovnih pošta koje su se našle unutar definiranih lučkih područja, kako bi se izbjegli dodatni nesporazumi u provedbi. Ovako pročišćeni popis ribolovnih pošta za obalne mreže potegače bit će objavljen u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama koji je trenutno u fazi finalizacije i čija se objava očekuje u narednom razdoblju.”

Kako to da je dozvoljen ribolov istim alatom nad kabelima sa strujom? Zar se i tu ne krše minimalno dva zakona?

“Člankom 14. Zakona o morskom ribarstvu propisana je zabrana obavljanja ribolova uz upotrebu pridnenih povlačnih alata na mjestima označenima u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze pomorski kabeli i cjevovodi kao i hidroarheološka nalazišta, te Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova obalnim mrežama potegačama ne derogira ovu odredbu. To znači da, ukoliko se ribolovna pošta za obalne mreže potegače i nalazi u blizini kabela, iznad samog kabela se ribolov ne smije obavljati.”

Photo: Pixabay

Novi pravilnik: Ne smije se ribariti 250 m dalje od pošte

Na koji način nadležni kontroliraju da se ribolov doista odvija na propisanim točkama a ne milju ili više od točke, jesu li propisali kakav pravilnik koji točno definira koliko se daleko od točke na karti smije obavljati ribolov migavicom?

“Sva plovila kojima je izdano Odobrenje za rad s mrežama potegačama opremljena su VMS sustavom bez obzira na njihovu veličinu, te su svi ovlaštenici u obvezi ispunjavanja m-očevidnika. To znači da Ribarski monitorig centar, odnosno Ribarska inspekcija, imaju izravan i točan uvid u kretanja i rad svih plovila, te se jednostavnim uvidom u inspekcijsku aplikaciju VMS-a mogu kontrolirati preklapanje pozicije plovila i određene ribolovne pošte. Ipak zbog bolje provedbe ove odredbe u pripremi je izmjena Pravilnika kojom će se pobliže definirati odnos plovila i ribolovne pošte, na način da plovilo ne smije biti udaljeno više od 250 metara od geografske pozicije točke koja predstavlja poštu.”

Na koji način nadležni kontroliraju da li se migavica namjenski upotrebljava ili se pak s njom devastira sva riblja populacija na poštama?

“Sva plovila, osim što su opremljena VMS sustavom bez obzira na njihovu veličinu, te su svi ovlaštenici u obvezi ispunjavanja m-očevidnika, dužna su obavljati iskrcaj na točno određenim iskrcajnim mjestima. Na ovaj način, ribarska inspekcija ima uvid u poziciju plovila i sastav ulova u stvarnom vremenu te lakše može kontrolirati iskrcaj u iskrcajnoj luci prema kojoj se plovilo uputi obaviti iskrcaj. Uz to, propisana je i namjena alata na način da ciljane vrste propisane Pravilnikom moraju činiti minimalno 70% ulova na iskrcaju, pri čemu povratak u luku mora biti najavljen najmanje sat vremena ranije, omogućavajući tako inspekcijski nadzor“, pojasnili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

PROČITAJTE JOŠ: Objavljene ribolovne pošte za migavice i potegače velikog oka

D.G.

Pritisnite ESC za zatvaranje.

© 2022 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev

You've successfully subscribed to Morski HR
Great! Next, complete checkout for full access to Morski HR
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.